miércoles, 22 de enero de 2014


Mihai Eminescu
O

Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţăm visători la steaua    
Singurătăţii.
Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce...
Pân-în fund băui voluptatea morţii
Nendurătoare.
Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-1 stinge nu pot cu toate
Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări. .
Pot să mai renviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix ?
Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă ;
Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă !
1883
Ode (mètre antique)

Moi, la mort, jamais ne croyais l'apprendre ;
Jeune toujours, d'une pèlerine me couvrant,
Mes yeux rêveurs se levaient vers l'astre
Des solitudes.

Lorsque tu parais brusquement devant moi,
Toi, souffrance, si douloureuse et douce...
Jusqu'au fond j'ai bu le bien d'une mort
Impitoyable.

Tel Nessus, je brûle vivant, tortures
Toutes pareilles aux toiles vénéneuses d'Hercule ;
Ni les vagues, ma flamme, ne pourraient l'éteindre,
De l'entière mer.

Par mon propre rêve, dévoré, je pleure,
Et mon propre feu me consomme, bûcher...
Clair, je peux en ressusciter encore,
Comme le Phoenix ?

De ma voie, les yeux qui me troublent, périssent
Et reviens dans l'âme, indifférence ;
Pound pouvoir mourir calmement, redonne —
Moi à moi-même.

(Version française d’Elisabeta Isanos)

Ode
(En mètre antique)

Je doutais qu'un jour j'apprendrais à mourir!
Éternellement jeune, enveloppé dans ma cape
Je levais mes yeux rêveurs vers l'étoile
De la solitude.
Soudain tu apparus sur mon chemin
Souffrance, toi, douloureusement douce...
Jusqu'au fond je bus la volupté de la mort
Implacable.
Je brûle vif, tourmenté comme Nessus,
Ou comme Hercule empoisonné dans sa mante.
Je ne puis plus éteindre mon feu malgré toute
L'eau des mers.
Par mon propre rêve je m'épuise en larmes,
Sur mon propre bûcher je me consume en flammes.
Pourrais-je en ressusciter, lumineusement, comme
L'oiseau Phoenix?
Oue les yeux troublants disparaissent enfin!
Reviens dans mon cœur indifférence triste!
Afin que je puisse mourir, calmement rends-moi
À moi-même.
 (En français par Michel Stériade)

Ode
(in ancient meter)

Hardly had I thought I should learn to perish;
Ever young, enwrapped in my robe I wandered,
Raising dreamy eyes to the star styled often
Solitude's symbol.

All at once, however, you crossed my pathway —
Suffering — you, painfully sweet, yet torture...
To the lees I drank the delight of dying —
Pitiless torment.

Sadly racked, I'm burning alive like Nessus,
Or like Hercules by his garment poisoned;
Nor can I extinguish my flames with every
Billow of oceans.

By my own illusion consumed I'm wailing
On my own grim pyre in flames I'm melting
Can I hope to rise again like the Phoenix
Bird from the ashes?

May all tempting eyes vanish from my pathway
Come back to my breast, you indifferent sorrow!
So that I may quietly die, restore me
To my own being!
(En anglais par Andrei Bantaş)ODE
Niemals dacht ich, daß ich das Sterben lerne;
Ewig jung, mich dicht in den Mantel hüllend,
Sah ich auf zum Sterne der Einsamkeitenu
Träumenden Auges.
Als du eines Tages mir jäh erschienest
Auf dem Weg, du schmerzliches, süßes Leiden...
Trank ich bis zur Neige des unbeugsamen
Todes Entzücken...
Lebend muß verbrennen auch ich wie Nessus,
Oder wie im giftigen Hemd Herakles ;
All die Meere reichten nicht aus, um meine
Flamme zu löschen.
Denn verzehrt vom eigenen Traume klag ich.
Und vergeh, mein eigener Scheiterhaufen. ..
Werd' ich je so stolz wie der Vogel Phönix
Wieder erstehen ?
Flieht vor mir ihr Blicke, die mich betöret,
Dumpfer Gleichmut, kehre zurück ins Herz mir,
Gib mein Selbst mir wieder, um dann beruhigt
Sterben zu können.

(En allemand par Zoltdn Franyö)


ОДА
(В античном метре)

Я и думать не мог, что возжажду смерти;
Вечно юный, туникой легко обвитый,
Лишь к звезде Одиночества взор влюбленный
Страстно стремил я.

Но когда внезапно путь озарила
Ты, мое страданье, сладкая мука,
Я до дна испил сладострастье смерти
Невыносимой.

Заживо горю я подобно Нессу
Иль Гераклу в его отравленном платье;
Мой огонь унять не могли бы даже
Все воды моря.

Собственной мечтою мучим, терзаюсь,
В пламени своем я дотла сгораю;
Оживу ль из пепла костра подобно
Фениксу-пти це?

Погаси ж сияние глаз мятежных,
Грудь мою наполни былым бесстрастьем;
Чтобы мог я с жизнью мирно проститься,
Меня верни мне!
n rusă de A. Brodski)

Doina

Mihai EminescuDOINA

De la Nistru pan' la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s-a,
Că nu mai poate străbate
De-atâta străinătate.
Din Hotin şi pân'la Mare
Vin muscalii de-a călare,
De Ia Mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;
Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii,
Şi străinul te tot paşte
De nu te mai poţi cunoaşte.
Sus la munte, jos pe vale
Şi-au făcut duşmanii cale,
Din Sătmar până-n Săcele
Numai vaduri ca acele.
Vai de biet Român săracul!
îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se'ndeamnă.
Nici îi este toamna toamnă,
Nici e vară vara lui,
Şi-i străin în ţara lui.
De la Turnu-n Dorohoi
Curg duşmanii în puhoi
Şi s-aşează pe la noi;
Şi cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier,
Zboară păsările toate
De neagra străinătate;
Numai umbra spinului
La uşa creştinului,
Îşi dezbracă ţara sânul,
Codrul - frate cu Românul –
De secure se tot pleacă
Şi izvoarele îi seacă –
Sărac în ţară săracă!
Cine-au îndrăgit străinii,
Mânca-i-ar inima câinii,
Mânca-i-ar casa pustia,
Şi neamul nemernicia!


Ştefane Măria Ta,

Tu la Putna nu mai sta,

Lasă- archimandritului
Toată grija schitului,

Lasă grija Sfinţilor
In sama părinţilor,
Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,
Doar s-a-ndura Dumnezeu,
Ca să-ţi mântui neamul tău!
Tu te-naltă din mormânt,
Să te-aud din corn sunând
Şi Moldova adunând.
De-i suna din corn o dată,
Ai s-aduni Moldova toată,
De-i suna de două ori,
Iţi vin codrii-n ajutor,
De-i suna a treia oară,
Toţi duşmanii or să piară
Din hotară în hotară –
Indrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorile!


Doina


Desde Dniéster hasta el Tisa
Todo el rumano se me ha quejado
Que ya no puede andar
Por tanto y tanto forastero.
Desde Hotín hasta el mar
Llegan los cosacos a caballo,
Desde el mar hasta Hotín
Nos acechan los caminos;
Desde Boyan a Vatra Dornii
Cual orugas todo lo comen,
Que ya no te reconoces a ti mismo
Por lo invadido que estás.
Por los montes y por los valles
Los enemigos se abren caminos,
Desde Satmar hasta Sácele
Ya no hay otros cauces.
Ay, del infeliz Rumano, 
Que anda como el cangrejo,
Nada le va, nada le viene,
Ni el otoño es su otoño,
Ni es suyo el verano.
 Un advenedizo en su país.
Desde Turnu hasta Dorohoi
Se desbordan los enemigos
Que se asientan entre nosotros.
como llegan cual turba
Todo el cantar se muere.
Todos los pájaros huyen
De la negrura extranjera.
Sólo la sombra del espino
Junto a la puerta del cristiano.
Todo el país se desnuda,
El bosque - hermano del Rumano –
Perece bajo el hacha
sus manantiales enmudecen.
-Pobre en el país pobre.
Que se lo coman los perros
A quien quiso al extranjero,
Que el vacío llene su casa
Y la ruinad de su estirpe.

Don Esteban, Majestad,
No te quedes más en Putna,
Deja al archimandrita
El cuidado del convento;
Deja el cuidado de los Santos
Al cansancio de los padres.
Que tañen a las campanas
Todo el día y toda la noche,
Hasta que se apiadara el Dios
Para salvar a tu pueblo.
Levántate de tu tumba
Y haz que oiga tu cuerna
Reuniendo a Moldavia.
Si lo tocaras una vez
Juntarás toda la Moldavia.
Si lo tocaras dos veces
Los bosques te ayudarán.
Si tres veces lo tocaras,
De punta a punta del país
Todos enemigos morirán.
¡Ojalá sean amados
Por los cuervos y las horcas!Doina in varianta intreaga, necenzurata, mai actuala ca niciodata:
Doina
Mihail Eminescu
De la Nistru pân’ la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s-a
Ca nu mai poate strabate
De-atâta strainatate.
Din Hotin si pân’ la Mare
Vin Muscalii de-a calare,
De la Mare la Hotin
Mereu calea ne-o atin;
Din Boian la Vatra Dornii
Au umplut omida cornii
Si strainul te tot paste,
De nu te mai poti cunoaste.
Sus la munte, jos la vale
Si-au facut dusmanii cale;
Din Satmar pâna ‘n Sacele
Numai vaduri ca acele.
Vai de biet Român saracul,
Indarat tot da ca racul,
Nici îi merge, nici se ‘ndeamna,
Nici îi este toamna toamna,
Nici e vara vara lui
Si-i strain în tara lui.
Dela Turnu ‘n Dorohoiu
Curg dusmanii în puhoiu
Si s-aseaza pe la noi;
Si cum vin cu drum de fier,
Toate cântecele pier,
Sboara paserile toate
De neagra strainatate.
Numai umbra spinului
La usa crestinului.
Isi desbraca tara sânul,
Codrul – frate cu Românul -
De secure se tot pleaca
Si isvoarele îi seaca
Sarac în tara saraca!
Cine-au îndragit strainii
Mânca-i-ar inima cânii,
Mânca-i-ar casa pustia
Si neamul nemernicia.
Stefane, Maria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las’ Arhimandritului
Toata grija schitului,
Lasa grija Sfintilor
In sama parintilor,
Clopotele sa le traga
Ziua ‘ntreaga, noaptea ‘ntreaga,
Doar s-a ‘ndura Dumnezeu
Ca sa-ti mântui neamul tau!
Tu te ‘nalta din mormânt
Sa te-aud din corn sunând
Si Moldova adunând.
De-i suna din corn odata,
Ai s-aduni Moldova toata,
De-i suna de doua ori
Iti vin codri ‘n ajutor,
De-i suna a treia oara
Toti dusmanii or sa piara
Din hotara în hotara,
Indragi-i-ar ciorile
Si spânzuratorile!
Cine ne-au dus Jidanii
Nu mai vaza zi cu anii
Ci sa-i scoata ochii corbii
Sa ramâe ‘n drum cu orbii
Cine ne-au adus pe Greci
N’ar mai putrezi în veci
Cine ne-au adus Muscalii
Prapadi-l-ar focul jalei
Sa-l arza sa-l dogoreasca
Neamul sa i-l prapadeasca
Cine tine cu strainii
Mânca-i-ar inima cânii
Mânca-i-ar casa pustia
Si neamul nemernicia

Cine ne-a adus jidanii
Nu mai vazã zi cu anii
Si sã-i scoatã ochii corbii
Sã rãmâie-n drum ca orbii
Cine ne-a adus pe greci
N-ar mai putrezi în veci
Cine ne-au adus Muscalii
Prãpãdi-l-ar focul jalei
Sã-l arzã, sã-l dogoreascã
Neamul sã i-l prãpãdeascã,
Iar cine mi-a fost misel
Seca-i-ar inima 'n el,
Cum dusmanii mi te seacã
Sãracã, tarã, sãracã!