sábado, 7 de marzo de 2015




Antologie personală


Darie Novăceanu
 
  
Fluturi de ghiaţă

N-a căzut nicicând mai multă zăpadă
Decât acum, când ninge-n amintire.
Potop de fluturi albi curg în neştire
din cerurile scufundate de mult. O cavalcadă

de ani – ai mei -, precum o troienire,
înscrişi pe tâmple, semn de netăgadă
că nu mai sunt. Rămaşi doar în baladă,
revin acum, când ninge din cer cu amăgire.

Se şterg sub albul pur, ca o iertare,
cărările ştiute doar de tine,
când alte drumuri îţi erau închise.

Alb, numai alb, iluzii şi-mpăcare.
Ninge ca niciodată, ninge ca în vise,
cu fluturi albi pe verzile coline.

Pierdere

Să ningă doar, ne-am spus, şi prin zăpadă
ne vom tăia pe sub copaci cărare
de nimenea ştiută, nimeni din depărtare,
pe unde am plecat, să ne mai vadă.

Ne-om pierde aşa, ca dintr-o întâmplare,
lăsând luceferi calzi pe noi să cadă,
eroi dintr-o nescrisă de nimenea baladă,
învinşi de-o dragoste prea mare.

Să ningă doar, ne-am spus, şi ne vom pierde
prin alba puritate împreună.
A nins mereu, pe unde-a nins e verde

cărarea neumblată decât poate de lună.
Nu ne-am pierdut, în schimb, deloc uşoare
purtăm zăpezi la tâmple fiecare.
...................................................................................
R - Rezervate toate drepturile