jueves, 16 de abril de 2015


Darie Novăceanu

Antologie personalăSunt aici

Sunt aici pentru a spune arborilor
să înflorească
şi arborii niciodată nu m-au trădat:
înmiresmate corăbii, cupele lor
trec în fiecare mai peste ţară
şi aerul e numai culoare.

Sunt aici pentru a spune păsărilor
să se întoarcă
şi păsările-ntotdeauna
îşi potrivesc zborul
după culoarea arborilor
şi se întorc în fiecare mai în ţară
şi aerul e numai cântece.

Sunt aici pentru a vă spune
că arborii de-ar fi să nu mai înflorească,
iar păsările nu s-ar mai întoarce,
m-aş face arbore eu însumi,
m-aş face pasăre,
în fiecare mai, peste ţară,
aerul să fie numai patrie.
(1976)

Cântecul mierlei
  
S-aude mierla. Nici un cântec, altul,
nu construieşte mai multă câmpie,
nici zori mai mulţi, nici arbori mai frumoşi,
nici mai mult aprilie, decât cântecul mierlei.

Tresar în somn, la cântecul ei, mâinile ţăranului,
simţind în palme foşnetul cald al seminţelor,
colţul ierbii presimte mieii albi, albinele
decolează grăbite la primele triluri.

Magic, fluierul ei luminează grădinile,
aprinde liliacul şi pune plugu-n brazdă.
Ea singură, cântând, ară şi seamănă,
întinerind cu o nouă primăvară pământul.

Şi-acum cântă din nou. Un râu de sunete
pune splendoare-n noi, colorându-ne sufletul.
Nimic altceva nu ştie să facă, decât să cânte.
Dar ce-am putea să mai vrem de la ea?
(1980)

Plug odihnindu-se

Un plug culcat în iarbă e ca o vioară.
Grindeiul pe rotile poate fi arcuşul:
De-o veşnicie ştie ce-i urcuşul
Semninţei care cântă pe prag de primăvară.

Căluş, cormanul ager întoarce spre lumină
Foşnirea de mătase a ţarinei în care
Se leagănă rotundă şi aromitoare
Speranţa ca o pâine la taina de la cină.

Din trupiţă, cu fierul lucind ca o oglină,
strunit de bârsă, plazul apasă peste glie,
uşor, cum se aşază vioara sub bărbie,
când sunetele-ncearcă din mână s-o desprindă.

Îngemănat cu lemnul, brăzdarul ştie cântul
Şi îi deschide calea, făcând să se audă
Suind încet prin frunze clorofila crudă,
Verzi sunete pe care le spune doar pământul.

Păşind sub amfiteatrul cerului când zorii
Abia şoptesc lumina şi încă e devreme,
Domoi şi blânzi, condva voievodale steme,
Boii, destin pereche, sunt corzile viorii.

Violonist, plugarul, cu singura vioară
Ce umple înălţimea cu foşnet şi culoare,
Cu mâinile pe coarne, tăcut şi cu răbdare,
Sfidând celebritatea şi veşnicia, ară.
(1987)
..........................................................
R - Darie Novăceanu - 2015