viernes, 24 de abril de 2015

Antologie personală    Darie Novăceanu
   


Păsări de lut


De când îl ştiu, din apă şi din lut
El plăsmuieşte păsări cântătoare.
Visează să le vadă dispărând în soare
În zbor plutit, stângaci, de început.

Le arde-n foc şi-n fiecare
Îşi lasă braţul desfăcut.
Şi-nsingurat, şi singur, şi tăcut,
Aşteaptă ceasul când va fi să zboare.


1965
 


Izvoare


S-ar putea să te caute amintirile.

Să stai să-ţi cumperi pâine

Şi dintro-dată, brusc, din niciunde,

Mireasma de lan înflorit

Să curgă peste tine,  râu nevăzut,

Întorcându-te iarăşi la izvoare.Un foşnet dulce colorat cu maci

Până-n adânc îţi va tăia pupila

Şi limba unui clopot vechi,

Sfărâmând amurguri pe dealuri,

Te va rechema sub umbra

De demult a păsărilor pulverizate.De peste tot, din vorbe, din gesturi,

Din sunete, din lacrimă şi din surâs,

O mie de chipuri uitate

Te vor privi din nou ca pe-un copil

Stând la coada acea pentru a îmbătrâni.Te vei întoarce acasă cu o pâine caldă,

Ca şi când ai duce în braţe un cuptor încins,

Ameţit de mireasma lanului înflorit.

O singură pâine din toate lanurile amintirii

Şi sub cerul sufletului

Cântecul absent al ciocârliei.


1964


Epistolă din deşerturi


E din ce în ce mai greu să construieşti arbori,

s-a rărit foşnetul, iar uneori,

mai ales iarna, e foarte scump.

Nici frunzele nu se mai găsesc pe orişiunde,

Nici verdele lor nu mai e atât de frumos,

Îl cotropesc amurgurile mult prea devreme

Şi se spune cî din clorofilă, de obicei noaptea,

Unii extrag un leac pentru tristezi necicatrizate.

Crengile sunt mereu mai subţiri şi mai puţine,

Nu mai pot ţine-n ele nici cântecul păsărilor,

Abia-l rostesc şi putrezeşte-n iarbă.

Până şi trunchiurile sunt scunde, răsucite,

Îndurerate, şi nu mai au busolă spre Polul Nord.

Cât despre rădăccini, dacă le-ai avut, trebuie

Să umbli o viaţă-ntreagă prin şapte văi,

Înşelat de amintirea unui izvor coborât

Sub nisipurile acestea vecine cu deşertul

Pe care-l ţin în palme, ca pe-o epistolă.


1965Dincolo de ziduri


Frânt de la jumătate, dacă mai sângerează

Un vis, ori dacă vreo iluzie

Îşi caută veştedă perechea,

Dacă diviziile gândului şi-a sfârşit,

Trăgând în pustiu toată muniţia,

Şi nimeni nu te cred

Că tu ai descoperit mările Sudului,

Ori iarba de pe cer,

Dacă peste dealurile copilăriei

Cineva a stins lumina timpului

Să nu mai vezi potecile,

Şi nu mai ai de unde culege cuvinte

Pentru a închide rana

Nevindecată a speranţei,

Dacă un glas nu mai are trup

Şi nu mai vine

Sub foşetul înserării

Pentru a deveni dragoste,

Iar pulberea de pe pantofi

A coborât în suflet, sugrumând

Dulcele murmur al fântânilor,

Acesta-i singur loc

Al regăsirii de sine. Bate şi intră

Fără teamă. Cărările sunt desenate-n cerc,

Iar arborii sunt numai cântec. Bate

Şi intră. Imensă, casa are ziduri de piatră

Şi pe coridoarele nesfârşite se plimbă

Îmbrăcate în alb fantomele anilor

Şi stăpânii lor de odinioară.

Bate şi intră. Tot ce vei afla aici

Ai lăsat, fericit, dincolo de ziduri.1966Ev mediu

În turnul cel mai nalt, de nu se ştie când,

i-au amuţit bătăile pe rând,

şi orele s-au şters şi au căzut

ducând cu ele-un timp necunoscut.

O limbă a căzut şi ea.

La ce-ar mai fi rămas dacă n-avea,

În zborul ei rotund, nimic de-aripă?

Rugina doar, clipă de clipă,

l-a năpădit, umplându-l cu nisip.

Azi nu mai are suflet şi nici chip,

Şi stă aşa, prea dulce înşelare,

Mergând cu umbră de la soare,


În vreme ce zidirea, până jos,

E o ruină a timpului frumos.


1966Pietre şi zei
                        Pentru Ion Gheorghe
Nu vom putea face din fiecare piatră-un zeu,
Nu a mai şti să facem decât zei pe lume.
Şi ne mai trebuie ciment, şi ne-ar fi greu
Cu-atâţia zei în preajmă şi am uita şi cum e,

Fără de zei înuntru, o piatră-adevărată,
O piatră peste care, când trece, râul sună;
O piatră-os, vertrebră ţinând deasupră-i toată
Singurătatea nopţii în munţi, când nu e lună.

Nisip presat de raza atâtor ani-lumină,
Piatra e numai piatră, de timp şi ploi spălată;
De-s zei în ea, e bine: trecutul nu-i o vină
A nimănui, dar nimeni, niciunde, niciodată

Nu şi-a durat, nostalgic, din el nici pat, nici casă,
Căci nu e locuibil, chiar dacă-n el, uşoară,
Cu zei sau fără, viaţa a fost. E bun doar ca să
Nu mai greşi, ştiindu-l, la fel a doua oară.

N-avem, la urma urmei, cu-atâţia zei ce face,
Tragice chipuri mute, purtând la umăr scuturi.
O, cât durerea creşte ca puiul în găoace,
Nu putem fi cultivatori ridicoli de trecuturi!

Mai trebuie să cultivăm porumb şi câte alte
Seminţe, chiar de păsări, de gând şi de fioruri.
Că ne dor ochii, astăzi, cioplind la zei, pe-nalte
Culmi,cu privirea roată numai spre viitoruri.

1972


 

................................................

© Darie Novăceanu - 2015