sábado, 19 de marzo de 2016

Apocalipsa din Insulele Azore


IV. Pax vobis

 
Nu se poate pretinde ca schimbările din Europa şi din lume

să se producă după modelul occidental.

Papa Ioan Paul al II-lea

Vaticanul - Piaţa Sfântul Petru
Ascultând mărturisirea târzie a lui George Bush, nu încape îndoială că Gorbaciov şi-a amintit întâlnirea din apele Maltei. Acolo îl auzise vorbind pentru prima oară despre punerea degetului pe rană, sintagmă reluată întocmai la colocviul aniversar de la Berlin. Astfel derulând, unul după altul, momentele semnificative de atunci, a trecut sub tăcere– nu-i mai era de niciun folos – taina  naufragiului care-i pecetluise destinul.

Câteva din momentele acelea le ştiu numai cei doi, iar presupunerile nu mai interesează. Importante sunt certitudinile. Ştim înainte de Malta, vineri,  1 decembrie,
Gorbaciov va sosi la Roma, fiind primit la Vatican de Ioan Paul al II-lea.

 „O conversaţie între doi slavi”, cum au considerat-o ei înşişi, în cadrul căreia Carol Woityla s-a rezumat numai la subiecte concrete: „Aş dori să mă refer la conotaţiile privind cuvântul „perestroika” care a afectat în mod profund viaţa popoarelor Uniunii Sovietice şi nu numai a lor (...) Eforturile  pe care dumneavoastră le depuneţi nu reprezintă doar un mare interes pentru noi. Deasemenea, le împărtăşim.

Gorbaciov nu se aştepta la atâta laudă. Şi conversaţia a continuat în aceiaşi ambianţă plină de optimism, trecând în revistă tot ce se petrecea atunci, mai ales în Europa de Răsărit.

Gorbaciov - Primire la Ioan Paul al II-lea
Carol Woityla cunoştea bine „durerile” Uniunii Sovietice şi între cele numite, şi-a exprimat speranţa în aprobarea unei legi despre libertatea de conştiinţă, care să sporească posibilităţile manifestării vieţii religioase pentru toţi cetăţenii sovietici. Oricare ar fi religia pe care o practică în mod liber. Bineînţeles, a subliniat, libertatea de conştiinţă va trebui  să-i favorizeze pe baptişti, protestanţi şi evrei. Deasemenea, pe musulmani”.

O mare parte din întâlnire a fost rezervată problemelor internaţionale, dificultăţilor întâmpinate de câteva ţări din lume, drept pentu care Carol Woityla, invitând oaspetele să acţioneze împreună, a subliniat: “În astfel de probleme, Biserica şi Papa un pot să reprezinte decât aspectul moral al acestora”. Adăugând imediat: “Ar fi bine să acţionăm şi pe plan politic, să ajutăm aceste popoare să iasă din situaţia tragică în care se află”.

La sfârşit, Papa i-a spus:Cred că am înţeles bine că perestroika se află în sufletul vostru. Aveţi dreptate când spuneţi că schimbările nu trebuie să se producă în mare grabă. Suntem de acord că trebuiesc schimbate un numai structurile, ci şi mentalitatea. Nu se poate pretinde ca schimbările din Europa şi din lume să se producă după modelul occidental. Acesta ar contrazice convingerile mele cele mai profunde. Europa ca protagonistă a istoriei mondiale va trebui să respire cu amândoi plămânii”.


Mai fericit decît oricând, Gorbaciov a părăsit Vaticanul, convins că se află pe drumul cel bun, înaintând bine însoţit. Amărâciunea ce-i însoţise singurătătea, între plopii şi mestecenii care-i înconjurau rezidenţa oficială (dacha) din Zhukovka, se risipise ca norii. Cuvintele Papei, dorinţele şi opiniile sale, fuseseră precum un balsam.

Şi cuvine să ne amintim că în Ajunul Crăciunului din 1989 de-a lungul imperiului sovietic, de la Moscova la Vladivostok aveau să se cearnă  dangătele clopotelor, cântecele îngereşti ale corului de copii şi glasul domol al lui Carol Woityla, oficiind  Liturghia de la miezul nopţii (Misa del gallo-când se aud cocoşii), transmisă direct de la Vatican.

     Părăsind Cetatea Eternă, în aceiaşi zi Gorbaciov sosea la Milano pentru a prezenta perestroika drept A doua Renaştere, un nou stradivarius, propunând o cooperare reală şi adevărată între socialism şi capitalism la nivel planetar. „E nesăbuită – a insistat - opinia celor care cred că două sisteme economice diferite nu pot să fie compatibile, în principiu, printr-un  mecanism de integrare a economiei mondiale”

Nu se adresa numai celor prezenţi în Palazzo Sforzesco, renascentist în toată arhitectura lui. Discursul său se vroia un mesaj anticipativ pentru convorbirile pe care urma să le aibă cu Bush, începând de a doua zi, în apele Maltei. Vroia să se fie înţeles înaintea întâlnirii.

Milano - Palazzo Sforzesco
Condiţiile atmosferice adverse– negură, vânt, ninsoare – l-au obligat să renunţe la conferinţa de presă, grăbindu-se să ajungă la aeroport, iar de aici La Valetta, unde preşedintele George Bush (salutându-l în treacăt pe prim-ministrul maltez, Fenech Adami), se odihnea pe uriaşul portavion USS Forestal, legănându-se lângă Belknap, oraşul plutitor, unde urmau să se desafăşoare convorbirile între cele două, unice, puteri mondiale.

După multe eforturi de manevră pentru a înfrânge un vânt de 60  kilometri la oră şi valuri de până la opt metri, Belknap a lăsat ancora, deputincios şi inservibil. In atari condiţii, imposibil urcarea la bord a delegaţiilor, s-a optat pentru ospitalitatea de pe transatlanticului sovietic Maxim Gorki, sosit în apele malteze mai devreme şi cu mai mult noroc.

Transatlanticul Maxim Gorki
Fireşte, gurile rele au spus că Belknap nu a reuşit să ancoreze la mal datorită balastului îngreuiat de cele mai sofisticate aparate de spionaj, agăţate ca lipitorile de burta vasului.

De la Postdam, izvoarele Războiului Rece curgeau ca nişte râuri subterane, vărsându-se  în apele malteze. Şi era absolut necesar să fie stăviliţi „curenţii” imprevizibili. Motiv pentru care cei doi lideri mondiali conveniseră ca întâlnirea să se petreacă în largul mării, departe de privirile şi urechilor curioşilor, întâmpători sau direct interesaţi. Nu era nimic nou în istoria umanităţii, dar trascedental pentru convorbirile dintre cei doi.

Trecuseră trei săptămâni de la dărâmarea „Ierihonului”, şi nu se mai întâmplase nimic important după aceea. Mesajul de la Milano fusese descifrat înainte de a fi fost transmis. Cele zece ore de convorbiri convingându-l pe Gorbaciov că de acum încolo Statele Unite aveau să trateze Răsăritul ca pe o provincie a Occidentului, cea mai săracă dintre toate.

 Mai rămăsese în afara  "provinciei", dar nu pentru mult timp, Uniunea Sovietică. Pentru că fără ea nu se putea vorbi de un dialog. Şi pentru că Uniunea Sovietică încă mai dispunea de o capacitate militară superioară Apusului. Singurul subiect care interesa Statele Unite, tratat cu transparenţă îndoielnică şi presupusă confianţă.

Preşedintele George Bush, prudent ca de obicei, descifrând mesajul anticipativ de la Milano, a anticipat cadrul exact al dialogului, asigurându-şi interlocutorul că şi-a asumat opinia acestuia, convins că de acum încolo lumea nu se mai teme de alegerea între un sistem sau altul.  Convingere consolidată printr-o opinie personală, de care-şi va uita a doua zi. „Nu cred - adăugat după aceea- că în acest sens vom avea divergenţe. Suntem partizanii autodeterminării şi dezbaterilor care o suţin. Doresc ca dumneavoastră să înţelegeţi poziţia noastră într-un plan pozitiv: valorile nu înseamnă, în niciun caz, că dorim să impunem sistemul nostru României, Cehoslovaciei şi chiar Republicii Democrate Germane. Şi pentru a stabili „rama” dialogului, a scos-o în evidenţă, subliniind disponibilitatea Statelor Unite de a-l sprijini în soluţionarea dificultăţilor printr-o serie de măsuri concrete: „Am căutat să redactăm propunerile noastre într-o formă care să nu lase impresia că America salvează Uniunea Sovietică. De aceea, nu vorbim despre un program de ajutor, ci de cooperare”.
USS. Forestal
Substanţa cooperării consta în nişte simulacre jalnice: suspendarea amendamentului Jackson-Vanick, care interzicea acordarea clauzei naţiunii cea mai favorizată, abrogarea celui introdus de Stevenson-Bird, care limita posibilitatea acordării de credite şi decizia de  a-i înlesni Uniunii Sovietice rolul de observator (numai „observator”!) în Acordul General pentru Taxe Vamale şi ComercialeGATT.

Am căutat în documentele publicate şi alte paleative ale cooperării, negăsind nimic deosebit. Am găsit în schimb, generozitatea bine motivată, privind cele trei simulacre. „Măsurile pe care şi le propune acum adminstraţia în cadrul relaţiilor sovieto-americane răspund unuia şi aceluiaşi spirit: nu vor să demonstreze, în nici un fel, supremaţia nordamericană. Deşi suntem profund convinşi de avantajele sistemului nostru economic”.

 M-am gândit mult la întâlnirea din Malta şi la cele aflate atunci, în decembrie 1989.     Şi le regândesc acum, strângându-mi notele, conspectele şi cărţile. Câtărind evenimentele ce  aveau să urmeze, multe dintre ele posibile numai datorită celor rezolvate în apele malteze.

Malta - La Valetta

Un eveniment de anvergura acestuia nu-i imprevizibil, precum fenomenele naturii, cele care aduc numai desastre. Intâlnirea din apele Maltei era un act de voinţă umană pentru a prevedea şi stăvili noi nefericiri şi calamităţi. 

Pentru a fi clari, cel care făscuse posibilă întânirea a fost Mihail Gorbaciov. Şi încă mai clari, reluând metafora recoltei din toamna lui 1989: liderul sovietic sădise pomul, iar liderul nordamerican culegea fructele, elogiind priceperea cultivatorului. “Dumneavoastră personal aţi fost cel care a iniţiat aceste schimbări – a observat Bush, continuându-şi elogiul.

Cel care a ştiut să profite de întâlnirea din apele Maltei, a fost Bush, de neclintit din crezul său imperialist. Şi nu Gorbaciov, a cărui cinste şi militanţă marxistă erau la fel de neclintit. Mereu mai convins de renovarea socialismului (fără Stalin) pe baza reformelor care trebuiau să fie transparente şi să vină întotdeauna de jos.

Pe crucişătorul Maxim Gorki, George Bush n-a vorbit, nici măcar aluziv, despre renovarea sau dispariţia socialismului ca sistem economic şi politic. Colaboratorii şi sfătuitorii săi apropiaţi îl cunoşteau întrutotul pe Mihail Gorbaciov. Îi ştiau greutăţile, îi studiaseră slăbiciunile şi-i cercetaseră pregătirea intelectuală, educaţia şi alcătuirea psihică. Sentimentele, emoţiile, stările de melancolie şi scepticism, dar şi de iluzie şi optimism. Naivitatea sufletului slav, gata oricând să facă o faptă bună. Sensibil la sugestii, proces  folosit ca şi când n-ar exista, care influenţează psihicul şi comportamentul persoanei fără   să-şi dea seama de izvoarele influenţei. Altfel spus, consilierii lui Bush făcuseră o anamneză completă a sufletului şi spiritului lui Mihail  Gorbaciov.

Folosind datele acestea în parcursul discuţiilor, preşedintele american a ştiut că pentru  a se înţelege cu liderul politic Gorbaciov, trebuia mai întâi să-l ştie pe omul Gorbaciov,      să fie înţeles de persoana acestuia. Aparent nu-i nici o deosebire, dar dacă e vorba de război, de arme şi forţe militare – şi exact asta îl interesa pe Bush –, o deosebire există. În faţa unei mitraliere sau a unui cuţit, politicianul şi omul judecă şi reacţionează diferit.

Fortuit, pentru a-şi proteja capacitatea militară,  Gorbaciov s-a adresat interlocutorului fără să şovăie: “De la începutul anilor cincizeci suntem literalmente încercuiţi de o reţea de baze militare. În cadrul acesteia există 500 de mii de oameni, sute de avioane de luptă şi foarte puternice forţe navale. Statele Unite posedă cincisprezece mari unităţi de aviaţie de şoc, circa 1.500 de avioane de luptă. Şi forţele acestea uriaşe  sunt desfăşurate la ţărmurile noastre, ori pot s-o facă în orice moment. Şi nu mai vorbesc de submarinele atomice...”.

Bush nu putea să-l contrazică şi de aceea a insistat asupra publicarii bugetului militar sovietic, aşa cum o fac Statele Unite.„Cred,  publicaţiile noastre dau o imagine foarte completă a activităţilor pe care le desfăşurăm în domeniul militar. Sunt sigur - a spus Bush – că serviciile dumneavoastră secrete vă pot confirma acest lucru”. „- Exact aceste servicii – a replicat Gorbaciov – îmi dovedesc că dumneavoastră nu publicaţi totul”.

Dialogul – extrag din documentele aflate în Mihail Gorbachov, Memorias de los años decisivos 1985-1992, Acento Editorial, Madrid, 1993 – a continuat cu cedări şi oferte la fel de timide. Gorbaciov caută soluţii pentru rachetele cu rază lungă de acţiune lansate din mare, dorind limitarea celor intercontinentale SS-18 şi interzicerea modernizării lor, adăugând că partea sovietică studiază o mare reducere a acestora, în mod unilateral.

 Bush e preocupat de producerea armelor chimice, fiind gata să renunţe la fabricarea armelor binare, dacă partea sovietică va face acelaşi lucru. Gorbaciov ar dori să se reducă    nu numai armele, ci şi personalul forţelor armate. Cât despre trupele cantonate în teritorii străine, liderul sovietic propune menţinerea la cel mult 300 de mii de oameni. Propunere la care preşedintele american tace – pentru el cifra era ridicolă -, iar Gorbaciov continuă: „Acum se pune problema forţelor aeriene. Noi am propus pentru fiecare alianţă patru mii şapte sute de avioane tactice şi un număr diferit pentru avioanele de interceptare”.

Şi tot aşa, numărând, scăzând, adăugând; fiecare parte apărându-şi partea, păstrând taina Armelor noi şi noilor tehnologii. Invenţii, rezultate ale cercetării ştiinţifice care înainte de a înnoi industriile civile, producătoare de bunuri în folosul omului, ajung în mâna fabricanţilor de arme şi produc instrumente ale morţii. „Kalajnikovuri” fără nume, unde trăgaciul e un buton pentru comandă de la distanţă, razele laser sunt ţeava invizibilă, iar undele electromagnetice sunt gloanţe încărcate cu pulberea stelară a neutronilor. Prototipuri păstrate în laboratoare blindate pentru experienţe secrete asupra vieţii. 
(Continuare în proxima postare)
Madrid, Martie 2016
____________________________
Copyright. Darie Novăceanu - Fereastra lui Darie