sábado, 8 de abril de 2017Limba de piatră
             Limba noastră nu e nouă, ci din contra veche şi staţionară. Ea e pe deplin formată în toate părţile ei, ea nu mai dă muguri şi ramuri nouă şi a o silnici să producă ceea ce nu mai e în stare, înseamnă a abuza de dânsa şi a o strica. Pe de altă parte, veche fiind, ea e şi bogată pentru cel ce o cunoaşte, nu în cuvinte, dar in locuţiuni. Căci la urma urmelor e indiferent care sânt apucăturile de care se slujeşte o limbă, numai să poată deosebi din fir-în-păr gândire de gândire. Un singur cuvânt alăturat cu altul are alt înţăles. (Mihai Eminescu – Limba noastră, 1877)

Încet-încet, fără să ne dă seama, unele dintre cuvintele în care am locuit până de curând au dispărut din rostirea noastră zilnică. S-au retras la marginea drumului, în pagini de cărți pe care nu le mai citește aproape nimeni, tinerii de azi nefiind interesați de „poveștile” de altădată. Preocupările lor  firești merg în altă direcție, pe un teritoriu nou, unde timpul se așează altfel, indiferent la sintagmele folosite de noi ca niște corăbii pe care știam că nu vom ajunge la țărmurile paradisului, dar nădăjduiam să ne îndepărtăm de cele ale infernului.
    

Scrisoarea lui Neacsu - 1521
 Dacă ar fi numai atâta, procesul în sine n-ar trebui să ne îngrijoreze. Era previzibil. Dar numai în măsura în care nu sărăcea comunicarea, suprimându-i capacitatea de invenţie, cea care vine dinspre gramatică, mai precis din sintaxă, cea care aşază noţiunile într-o anume ordine, precum mobilele şi obiectele într-o casă, fiecare la locul potrivit.
              Faptul că în clipa de faţă majoritatea adolescenţilor nu reuşesc să  pătrundă în întregimea sa înţelesul unui text literar, nu se datorează nestăpânirii vocabularului, ci lipsei de exerciţiu gramatical, lecturii ca disciplină obligatorie, cea care presupune şi educarea memoriei, unde se instalează sensurile şi se luminează conţinuturile.
              Absenţa cititului, suplinită prin imaginea televizată, e o suferinţă greu de vindecat, cuvintele nu mai au decât suprafaţă, nu şi adâncime. Imaginea sărăceşte imaginaţia, oferindu-ţi o realitate prefabricată, străină experienţei proprii. O amăgire de care te poţi lipsi.
              Pe de altă parte, informatica ne-a invadat vocabularul cu un număr considerabil de cuvinte care circulă peste tot, ca și când ar fi fost ale noastre dintotdeauna, fiind preferate chiar și atunci când își au echivalentul autohton.
Primirea lor în teritoriul neologismelor va întârzia, astfel că o bună bucată de timp, chiar dacă vin din lumea cea mai civilizată, își vor trăi condiția de barbarisme la dispoziţia celor instruiţi într-un astfel de domeniu, cu repercursiuni nefericite la nivelul societății, observând că nu toată lumea are nevoie de ele. Pentru ceilalţi – majoritatea-, cuvintele abia sosite sunt ca un ciripit, cum spunea Noica, vorbind despre engleză – pentru că engleza e cea care ne invadează - pe care nu-l recunoşti pentru că nu cunoşti pasărea, nici copacul în care înnoptează.

Arghezi, la 85 de ani. Cu Ceauşescu şi Maurer

Vârstnicii, mai ales vârstnicii, vor ocoli „barbarismele”acestea, ca pe nişte unelte care nu le fac trebuinţă şi mai mult le încurcă gândurile şi îndeletncirile.
Sapa și oala le avem din latină, tigaia de la sârbi, adusă de bulgari, care ne-au adus și târnăcopul, în vreme ce ibricul ni l-au adus turcii, iar ciocanul, deși îl aveam, ni l-au adus slavii. Secera, oricât ar părea de neadevărat, e invenția noastră (vezi Pârvan), chiar dacă denumirea – sicilis – vine de la romanii care nu mai aveau ce să secere. Grapa ne-au dat-o albanezii, iar rarița ne-a venit de la bulgari, deşi n-aveam mare nevoie de ea. Ca să n-o pierdem, am mutat-o pe cer, lângă Orion.
Incriminată, alungată prin huiduială publică, limba de lemn s-a reîntors acasă pe covorul roşu şi a devenit limbă de piatră. În oratoria lor politicienii nu s-au putut despărţi de decalogul ideologic de dinainte – încropit din şapte lozinci şi trei culori –, nici după ce au jurat, cu mâna pe Biblie, că vor sluji democraţia şi vor respecta Constituţia. Incomodaţi, fireşte, de rigorile celor zece porunci, pe care nu le-au respectat niciodată.
Şi nu li s-a întâmplat nimic urât. Laptopul – mă refer numai la politicieni - le-a îmbogăţit dicţionarul, Internetul le-a dat informaţia gata prelucrată, cu punct fără virgulă şi fără adevăr, învăţându-i să se închine la sfinţi pe care nu-i cunosc, confundându-l pe Socrate cu Aristotel şi Democraţia cu Corupţia.
           
Pituţ, Lăncrăjan, Ţuţea, Pucă
Timp în care un macedonean de la Slobozia ne învaţă elina, transformând interjecţia într-un verb impersonal, băulind peste tot. Până şi Parlamentul European.
           Aşa am ajuns să arăm în latină, cu plugul venit de la slavi şi cu boii noştri.
Acum trebuie să mai găsim şi orliştea în care să cadă sămânţa. Şi să ne retragem în hrube şi peşteri, cu pietrele-n mână.
Madrid, februarie 1996
.......................................................
© Fereastra lui Darie – 2017. Toate drepturile rezervate.