miércoles, 7 de junio de 2017

Fănuş Neagu

Nimeni nu poate opri o pasăre să cânte
5.Cuvinte pentru Fănuş şi despre vremurile noastre
Stăpân nu doar pe cuvinte, ci pe însăşi firea limbii care le-a creat, Fănuş rămâne un fenomen unic în literatura română, încredinţând metaforei funcţii pe care nu i le-a încredinţat nimeni, niciodată. Şi nu mă aşteptam, nu mă aşteptam să descopăr tocmai acum, când a plecat să caute poarta unde se termină pământul şi începe lumea nevăzută (Citatele fără indicarea sursei sunt totdeauna ale lui.), cât de puţin s-au aplecat criticii noştri asupra acestui lucru, cât de puţin l-au înţeles şi cât de uşor au trecut peste el, considerându-l o aiureală, o smintire, o joacă, o metaforită, ceva ca o apendicită verbală, tratabilă cu pungi de apă caldă. Opinie aproape unanimă, astfel că şi în cazurile când atari judecăţi par a fi laude, sună a reproşuri.

         Marea dificultate a interpretării artei lui narative vine, pe cât pot să înţeleg, din nesupunerea în faţa normelor şi preceptelor – câte au fost stabilite -  care guvernează materia. Ceea ce nu înseamnă desconsiderarea acestora. Le stăpâneşte foarte bine, dar vrea să arate că se poate şi altfel. Un cuvânt, acelaşi pentru toţi, poate îndeplini altă funcţie decât cea consacrată. Poate depăşi conceptul însuşi, fiind înzestrat cu alte sensuri sau semnificaţii. Iar de la două cuvinte în sus, se trece în metaforă, unde asocierile revelatorii vin din câmpuri, aparent, ireconciliabile. Spui mierlă albă, şi ai ieşit din real, l-ai sfidat şi trebuie să dovedeşti că există sau e posibil să existe. El spune vrăbii albe, le găseşte şi regina, albă, într-un culcuş de chihlimbar negru, în munţii Buzăului, de unde pleacă şi puii, albi, devenind stol de vrăbii albe, pe sub care trece Lioara, când părăseşte perdeaua vişinilor şi merge în urma unui convoi de căruţe cu coviltir spre inima stepei, luând cu ea până şi insectele, fiindcă nu se mai aude nici un zumzet în urma ei.

Fănuş Neagu şi Adrian Păunescu
         Ce se întâmplă dacă de la două, trecem la trei, patru sau cinci cuvinte? Începe o pagina nouă din Cartea Facerii Neîmplinite. Dar îţi trebuie timp mult şi multă răbdare   s-o descifrezi. Pentru că, pe nesimţite, Fănuş a trecut la două sau trei metafore, una lângă alta şi a construit între ele un întreg câmp pentru imaginaţie şi emoţie. Altfel spus, spus chiar de el, cu metafora ieşim din timp şi intrăm în crânguri de halima.

         Nu tot ceea ce face îi aparţine numai lui. Fănuş păstrează, deasupra, la vedere, spaţiul – realul, natura, peisajul -, adverbul, adjectivul şi prepoziţia, iar, în subteran, timpul - o comunicare permanentă cu limba şi literatura – a noastră şi a altora -, cea care-i educă imaginaţia şi-i provoacă inventivitatea. Tot aici, povestea, predicatul şi conjuncţia. Şi nu totul e spontaneitate, cum s-a tot spus. Citeşti şi dai peste: Dincolo de cerul plin de nori bulbucaţi, am auzit, dintr-o dată, cum îngerii din grădinile raiului pornesc maşinile de tuns iarba. Şi treci, admirativ sau nu, mai departe. Însă, la fel de bine, poţi să-l auzi pe Blaga – arhanghelii ară aplecaţi peste pluguri de lemn şi se plâng de greutatea aripilor, iar îngerii, zgribuliţi de frig, se culcă în fânul cosit – Paradis în destrămare). La fel de bine, îl poţi auzi pe Tudor Arghezi:  Şi câte-odată, seara, prin grădină/ se năruia, rănit din zbor/ câte-un seraf cu mâna la picior,/ ciocnit în aer cu-o albină Evoluţii. Şi nu de departe, se aude Voiculescu – Petec de frescă veche... Şi alţii, pe care el i-a citit mai bine decât mine. Pentru că, într-adevăr, citea foarte mult. Mai ales, aşa cred, poezie. Curs obligatoriu pentru Docenţa în Metaforă.

         Fireşte, citea multă proză. Proză bună, mari autori – recunoscuţi sau nu – pe care i-a conspectat cu grijă pentru examenul de Stilistică generală. Cât şi cum l-au influenţat lecturile sunt întrebări fără răspuns şi fără rost. Fiecare citeşte pentru el. Spuneţi tot ce doriţi, dar generaţia expirată a avut ce să citească. Librăriile şi bibliotecile aveau
Ion Băieşu
rafturile pline, cu toată marea literatură din lume, cartea în anii aceia fiind principalul teritoriu al libertăţii noastre spirituale. Pe atunci, librăriile erau asaltate precum magazinele alimentare. Hrană pentru suflet. Am dreptul să spun lucrurile acestea pentru că le-am trăit din interior şi, recunoască-mi-se măcar meritul de a fi adus în română câteva cărţi, fundamentale pentru liniştea cititorilor de atunci şi neliniştea creatoare a scriitorilor acum expiraţi. Îi numesc, fiindcă s-a uitat: Borges, García Márquez, Sábato – treimea de sub Crucea Sudului. Cu impact direct asupra prozatorilor noştri, care au găsit în paginile lor zone de adevăr necercetat. Opere care, traducându-le, mi-au disciplinat drumul propriu. Încep să-i dau dreptate lui N. Manolescu, dar până nu apare generaţia aşteptată, generaţia expirată rămâne actuală. Şi mă tem că vom aştepta mult şi bine. 

         Nu ştiu pe care raft al bibliotecilor scriitorilor expiraţi au stat traducerile mele. Unii le-au avut direct pe masa de scris – precum Nichita, pe Borges şi pe Lorca -, dar nu numai pentru lectură: în aerul adânc, cu multă umbră, în blocul din Dionisie Lupu – Marin Preda a locuit mulţi ani aici -, l-am descoperit, plin de uimire, pe Ov.S. Crohmălniceanu, cu lampa la care lucra aşezată, ca pe un postament, pe volumul meu din Luís de Góngora y Argote. Uşor jenat, mi-a dovedit că-l citise cu mult interes.

         Am umblat mult prin bibliotecă - nu aveţi idee cât de grele sunt cărţile -, stârnit de tot felul de duhuri rele, refuzând să mă despart de Fănuş. Şi nu fără rost l-am ţinut pe masă pe Borges. Pentru că, nu vă miraţi, îl ştiu bine, în toate ficţiunile şi artificiile sale, absolut geniale, traducerea fiind tot o lectură, puţin mai sus decât cea obişnuită. Susţin în cunoştinţă de cauză că Borges ar fi fost fericit să fi fost el autorul unora dintre poveştile lui Fănuş. Risc, dar în afara celor comentate până aici, adaug Hultanul din aprilie, Vagabonzii Crăciunului, Cizma de bronz,  Poliţa de mesteacăn...

         Drum de la Fănuş spre Borges. Şi drum invers, de la Borges spre Fănuş, mai uşor de recunoscut. Pentru că, între multele obsesii care i-au desfundat izvoarele creaţiei lui Borges, două i-au bătut mereu la fereastră: timpul şi metafora.  Le-a avut şi Fănuş? Eu afirm că da. Să lăsăm timpul şi să privim metafora.

Astfel, trecând în revistă epoci, civilizaţii, personaje, Borges se opreşte în faţa Zidului Chinezesc: 6 mii de kilometri, cu 8 până 10 m. grosime şi până la 18 m. înălţime. Date pe care Kafka le explică precum un bun gospodar: zidul a fost lucrat pe bucăţi – ca un tunel străpuns din amândouă părţile – care au fost unite, la sfârşit, între ele. Dovada: au rămas porţiuni întrerupte...

         Borges cercetează aceleaşi date, le consideră o provocare metafizică şi observă: Poate că Zidul a fost o metaforă, între puţinele care există dintotdeauna, pentru că  cele pe care le putem inventa noi sunt false şi nu merită chinul de a le inventa.

         Altundeva îşi opreşte căutările, descoperind în poezia scandinavă enigmaticele kennigar (la singular, kennig), nişte ecuaţii sintactice de diverse grade, dezlegându-le cu intuiţia sa erudită şi comentându-le copios. Să reţinem pentru ceea ce ne interesează, câteva exemple: casa păsărilor = văzduhul, care poate fi şi casa vântului; săgeţile mării = scrumbiile; copac pentru odihnă = banca; piciorul omoplatului = braţul, care poate fi şi forţa arcului; adunare de spade = bătăliile, care pot fi şi ospăţul vulturilor, sau zborul lăncilor. Le înţelegem şi le acceptăm pe toate, când ni se spune ce semnifică. Unele par simple, şi chiar sunt. Dar altele sunt ceva mai grele: coiful văzduhului = cerul; gâştele bătăliei = săgeţile; neagra rouă a vetrei = funinginea; lupul templelor = focul. Etc., etc.

Mergeţi acum la Fănuş şi veţi da peste un depozit întreg de astfel de construcţii pe care, să ne înţelegem, nu le-a copiat de la Borges, nici de unde le-a transcris acesta.
Coca Andronescu şi Octavian Cotescu,  în gară la Medgidia
Le-a intuit, pur şi simplu, şi le-a folosit în anume contexte sau situaţii. Am şi citat unele, precum vecernia mileniului (începutul); altundeva dăm peste posteritatea verii = mustul. Şi: isteria Crivăţului = viforul. Tratat de Panait Istrati cu alint: muscalul; mătrăguna făgăduielilor = calul lui Niculai Craiu (mort- calul!- sau aproape mort) ; sabia ocărilor = limba (nu neapărat a soacrei) ; flautul gâtului =  esofagul...

 Unele cer multă imaginaţie sau o experienţă trăită: trifoiul zăpezii = florile de gheaţă desenate de ger pe ferestrele unei case neîncălzită. Eu le-am admirat în multe ierni geroase. Şi mă opresc. Citiţi fără mine. Luaţi corabia scitului, vâsliţi şi veţi ajunge în cele mai miraculoase ostroave, dacă aţi intuit că e vorba de cal. Căutaţi calul în toată proza lui Fănuş, şi veţi deveni stăpânii Caucazului, ai Dobrogei şi ai hoţilor de cai din bălţile Brăilei. Pe parcurs veţi descoperi multe înlănţuiri de kennigar[e]. Citiţi-le şi pe acestea, tot singuri. Şi nu vă miraţi, dacă daţi peste îndemnuri precum cel al părintelui Lucreţiu Ivanov: vărsaţi potirul acestei clipe în tinda gâtlejului...

Recunosc, am intrat într-un domeniu de care nu se apropie multă lume, pentru că oboseşte imaginaţia. La Fănuş însă, metaforita e o suferinţă dulce. Ca dragostea. Marea lui artă e că ştie să transporte totul în împărăţia metaforei. Până şi numele personajelor sunt o specie de metaforă. Şi cele mai frumoase autoportrete. Iarăşi mă-ntorc la Anghel Caşulea, orbul: - Nu te zăresc nici măcar prin ceaţă, dar se simte de departe c-ai început să miroşi a bătrâneţe. Şi mai înainte: te-ai născut pe lună grasă. Te-ai născut într-o seară tâmpită ca o pisică ascunsă într-un felinar de vânt. Şi despre el însuşi: ...orbul trăieşte-n duminica fântânilor, cunoaşte şoapta apei, scârţâitul cumpenei, alcătuirea însetatului. Şi după aceea concluzia: Când norodului îi fuge cărarea de sub tălpi, stăpânirii nu-i fuge nici calul, nici păşunea.

Dincolo de săgeţile fără arc trimise criticilor literari obişnuiţi să mă arate cu deştul, când şi când, cărora le dăruieşte un stâlp de gheaţă, să se reazeme de el sau să-l pună în ...frapieră, Fănuş le aminteşte, uneori, cum crede el că se scrie o poveste: - Nu-i greu dacă nu ştii deloc cum se scrie; greul începe atunci când ştii cum se scrie, fiindcă trebuie s-o faci să fie verosimilă, captivantă, simplă şi într-adevăr bine scrisă. Ceea ce nu-l opreşte pentru ca altundeva să invoce sacrificiul pe care-l cere scrierea poveştii, arta, în general: ..în loc să numere bani, deştele mele scapără şi lustruiesc iluzii.

Şi mă opresc, pun fişele de lectură în plic şi le mulţumesc criticilor care s-au aplecat peste paginile lui, descifrându-le arhitectura, cu surprinzătoare cunoaştere.

Am înţeles de la ei mai mult decât ştiam de la mine, dovedindu-mi, în unele cazuri, că am rămas în urmă, că instrumentele de cercetare de care dispun acum sunt cu mult peste cele de care am dispus noi, generaţia expirată. Consolări există: nu totul depinde de instrumente. Contează foarte mult şi cel care le mânuieşte. Şi în ultimă instanţă consolarea vine tot de la Fănuş: Timpul vindecă totul şi elegant ar fi să ne oprim în mijlocul drumului şi să lăsăm drumul să meargă în ale sale.    

Mâhnirea mea a venit numai de la mine, din imposibilitatea de a-i fi stat aproape la plecarea lui, nevoit să-l strig de trei ori din departele în care locuiesc fără a trăi. Iar supărarea a venit de la alţii, foarte mulţi, care, avantajaţi de perfidia ciberneticii, s-au desfătat, umplând monitoarele cu trăsnăi. Lucru firesc. În condiţiile tuturor libertăţilor, şi bruştei răsturnări a valorilor – nu se vor aşeza foarte curând –, era firesc să reapară  artiştii amatorii, căluşarii, aspiranţii, căutătorii de noduri, revărsaţi ca o pecingine pe site-urile personale în primele zile după stingerea lui Fănuş.

Iată un specimen, postat chiar pe 24 mai şi „condus”- individul are cunoştinţe solide în materie – spre paginile altor manelişti ai informaticii, care i-au preluat panseul cu o foame de corbi. Poate, pentru simetria panseului: Imaginaţia proliferantă din proza lui Neagu reprezintă agonia idealităţii, după cum excesul de idealitate reprezintă agonia realităţii. (Fănuş Neagu – biografie-opera şi scrierile)

Vă daţi seama cât de sus bate? Toate cuvintele puse sub radical. Ce mămăligă mai roşietică? – opera ţigăncii nepricepute, cum zicea observatorul cultural. Păcat de el, tatăl lui - l-am cunoscut bine, am fost chiar acasă la el, undeva, pe lângă Foişor - era o persoană elegantă, în toate sensurile. Nu fura dinamită ca să dărâme statui.

Nu, domnilor, de data aceasta idealitatea ne omoară. Radicalul.

         Nu ştiam de unde vine acest nou Pascal, am încercat să aflu şi am aflat:  nu de la Clemon-Ferran, ci de pe Argeş. Şi nu-i jansenist, e doctor în geodezie, fotogrametrie, cartografie şi teledetecţie. Militar, în cazarmă – există una în satul lui, unde am fost cândva – şi profesor de matematici. Asta m-a liniştit, păstrându-mi, totuşi, starea de veghe. Pentru că un doctor în patru discipline, te poate sfâşia în cinci jumătăţi...

         In fond, e o plăcere să ştii că Erasmus a scris Elogiul nebuniei (1512) stând în şa,  în drumul de la Florenţa la Veneţia, unde-l aştepta Aldo Manuzzio s-o dea la tipar, în vreme ce tu stai comod în faţa computerului şi-ţi publici într-o clipă toate aiurelile. E adevărat, şi Atila obişnuia să stea călare zile întregi, să mănânce, să doarmă, să mânuiască sabia şi să stea de vorbă cu Papa, tot de pe cal. Numai că umanismul a rămas, iar imperiul hunilor a dispărut, pulbere dusă în vânt pe copitele cailor.

         Nu amatorii, nici pulberea lor mă nelinişteşte, în cazul de faţă, ci ostentaţia celor pe care-i recunoşti instruiţi, sensibili, harnici, dar hotărâţi să ridice pe piedestale păpuşi de cârpă scoase din ogoarele de cânepă. Drept pentru care, aruncă în aer statuile.  Ce să caute Fănuş Neagu în Biblioteca pentru toţi ? Colecţie care acum nu mai consacră decât cherestegii. Şi totuşi... Şi de ce a fost primit în Academie? Simplu: nu Academia i-a făcut o onoare, ci el a onorat Academia cu valoarea lui. Bun, dar de ce să figureze în manualele şcolare? Nu vreau să aflu. La întrebările astea şi altele, mi-a răspuns un singur articol, tocmai când mă pregăteam să-nchid, reîntorcându-mă la Grădiştea pentru a comenta câteva din portretele şi scenele de mare splendoare, surprinse de Fănuş, unele
A.I.Odobescu şi C.C.Coenescu
din lumea ţiganilor rămaşi aici de pe vremea lui Odobescu, majoritatea clasificate (Marian Popa, Viorel Mortu, etc. ) în ciclul povestirilor de dragoste. Exact unde bate şi cronica literară, parşivă chiar prin titlu: Apogeul creaţiei lui Fănuş Neagu. Nici un apogeu: e vorba de asfinţitul creaţiei lui Fănuş. Susţinut şi demonstrat cu exemple.

         Ne-având scăpare – promisesem să revin la Grădiştea -, mi-am reluat textul  cum mi-l dorisem, întrerupându-l acolo unde am simţit nevoia să fac loc şi opiniei contrare. Mai ales că aceasta vine de la o femeie şi niciodată nu am trecut peste voinţa genului.         

Mă gândesc – reiau de unde începusem - la Sorin Necunoscutu, acordeonistul, la Barborică, şterpelitorul blănii de tigru de pe pridvorul unei case din Brăila, soţul Roibăriţei, cea care fumează pipă şi dă cu bobii, spunând adevăruri necutremurate de îndoieli (pag. 250. Întotdeauna cifrele dintre paranteze indică paginile din Pierdut în Balcania – Editura Institutului Cultural, 2005), la Liza Păuna, vlăguind cazacii ca să le salveze pe cele tinere, pe Didina Căldăruş, pasărea albă din odaia regelui, care ucide când înfloresc merii şi se sparg bostanele. (251) Şi la Carmen Caliţa, preadolescenta pe care Fănuş o scoate direct din tabloul lui Grigorescu şi o duce la Tulcea, rezemând-o de un mesteacăn, îmbrăcată în rochie roşie, cu fular verde pe umeri, obraji de piersică şi ochi plini de săptămâna patimilor celor bolnavi de dragoste.(399). Mesteacănul, întâlnit des în scrierile sale, pentru că în foşnetul lui e conţinută ideea de dragoste (400), alături de pădurile de salcâm, care clocotesc de cântecul turturelelor şi care, altundeva, în opinia unui activist de partid, furnizează cei mai buni iepuri. Mă gândesc chiar şi la Casa oacheşă, administrată de sicilianul Serafino Teobaldo, unde se zice că nişte şefi ai Securităţii se distrau dezvirginând ţigănci cumpărate de la şetrari (448)...

         Scenă memorabilă, revenind la Didina, cea în care povestitorul, cocoţat pe o grămadă de grâu, ascultă discuţia dintre Picu Ene şi Sorin Necunoscutu, amândoi îngrijoraţi de plecarea acesteia din sat: –Unde să plece? gemu Picu Ene. –Asta i-am zis şi eu: unde? Şi ea: departe, tare departe...Şi deodat-o aud: câţi fraţi sunteţi acasă, Sorine? Atâţia câte străchini avem, zic. Şi câte străchini aveţi? Zice. Câte una de fiecare...Rusaliile mă-tii, zice, eşti deştept. Şi eram fericit că mă înjură; dac-ai fi rupt pe spinarea mea o vâslă, două hulube şi-o oişte nu simţeam. Ii luceau ochii în cap ca la porumbeii de sticlă şi eu îmi ziceam: să vezi c-o să-mi poruncească sa mă înec şi o să mă înec. Ce mare lucru e sa te îneci?! Dar ea începe să cânte. „Tăvăleşte-mă-n trifoi, tăvăleşte-mă. Culcă-mă şi mai strânge-mă odată.”(252)

         Nu ştiu, nu pot să-mi dau seama unde se află, aici şi-n alte scene asemenea, obscenitatea prin eufemizare  reproşată lui Fănuş de vocea critică feminină, care nu s-a rezemat niciodată de trupul unui mesteacăn. Şi nu văd unde-i eufemismul. In cele două hulube, ori în cele trei imperative care nu se consumă decât în cântec? In cazul de faţă, hulubele nu sunt genunchii, care se deschid, aşteptând voluptăţi ne-eufemistice. E drept, verbele bat într-acolo, dar când sunt fapt împlinit, nu rănesc sensibilitatea nimănui. Pentru că Fănuş, pentru astfel de momente, foloseşte sugestia; mai adâncă decât realul. 

         Iată-l, continuând scena: - Hai, zise Didina Căldăruş... şi luându-mă de umeri, mă duse sub meri, în cotul cel mai umbros al ostrovului. Se aşeză pe un butuc de salcâm. Deasupra, o mică boltă de viţă, având în mijloc un felinar de vânt. –Plec, îmi spune ea, trist. Şi era aşa de frumoasă, cum sunt frumoşi numai oamenii trişti. Trebuie, nu mai am dreptul să amân o singură zi măcar. Vorbea ca de pe marginea unui tunet sfărâmat. Un băiat, undeva în Moldova, e în mare primejdie. – Tăvăleşte-mă-n trifoi, am murmurat, tăvăleşte-mă...Didina Căldăruş se ridică. Ochii albaştri, mari, în ale căror pupile scăpărau nuclee dintr-o zare simbolică inaccesibilă oamenilor de rând, mă scrutară până-n adâncul fiinţei. Smuci din umeri şi sarafanu-i căzu la picioare. Era goală şi eu muream. Mă auzeam murind... iar clipa nu se mişca, stăruia, grea de răutate şi fericire, pasăre albă plutind în farmecul trecător al căinţei că vara se stinge şi că peste neuitare viaţa va ţese o pânză de vin, întâi nechibzuită şi impetuoasă, apoi neutră, apoi inutilă... Apoi a venit toamna. Iar in palatul toamnei se intră prin tulpina unui prun. (255)  Vag, îmi amintesc de o scenă asemănătoare şi nu ştiu cine poate să fie autorul. Da, trebuie că-i Preda. Citesc zeci de pagini, dar nu dau peste pagina aceea decât peste două zile. Îl cătasem peste tot, mai puţin în romanul unde, în logica mea,  nu-şi avea rostul. Şi aici se afla: ...De astă dată fata o luă înainte fără să-l mai îndemne, fiindcă numai ea ştia acum unde îl ducea...Numai era decât puţin până la gâldăul care se ghicea în fundul acestei mici grădini...În înaltul salcâmilor băteau ţânţarii şi încă ceva nedefinit, fiinţe misterioase care trăgeau de liniştea nopţii ca de o pradă... ...Flăcăul făcu deodată o mişcare nu atât de bruscă, cât imperioasă, îi ridică fusta, i-o trase peste genunchi. Liniştită, cu o mişcare la fel de hotărâtă ca şi a lui, fata şi-o întinse la loc, fără să-şi fi modificat şederea ei ciudată.... Curând zbaterea ierbii se potoli şi fata se ridică în capul oaselor şi începu să-şi dreagă părul în dezordine. Avea un bariş, se îmbrobodi cu el legându-la ceafă...(Marin Preda, Delirul, pag. 32)

Scena, fireşte, are un prolog necesar, contextul, spaţiul şi timpul, totul cu minuţiozitatea proprie autorului. Apreciaţi-i singuri înălţimea estetică şi frumuseţea umană, evitând comparaţia. Nu-şi are rost aici, tablourile acestea fiind cele mai dificile de construit. Nu-i puneţi pe Sorin şi Didina alături de Ştefan şi Ioana. Nu se cunosc. Interesante, veştmintele: sarafanul şi rochia. Aici (e părerea mea), câştigă Fănuş. Dar nici Preda nu pierde. Sarafanul căzut e dăruirea fără cuvinte. În schimb, barişul apare după dăruire, când se lasă cortina. Dar nu-i numai bariş, e şi...expresie! Şi vreau să cred că Preda o cunoştea. A-şi da barişul la ceafă înseamnă a se face de râs, a-şi pierde ruşinea, a încălca nişte obiceiuri. E dat dracului monşerul! Dar, cu toată admiraţia, scena aceasta n-avea ce căuta aici, în Delirul. A adus-o, sigur, din altă parte; o avea lucrată, îi căuta un loc şi a lipit-o aici. Cei care vor să mă contrazică, îi rog să revadă Jurnalul lui Marin Preda, mai ales Jurnalul foarte intim.

Eugen Simion e cel mai în măsură să aprecieze, fiind editorul scrupulos al acestor texte, unde, aparte modestia, a folosit manuscrisul oferit de mine. Copia. Pentru că originalul a fost furat şi nu se ştie pe unde umblă, dar copia a stat la mine, la Madrid, de unde am adus-o acasă, citind-o înaintea lui, dând peste notaţii regăsite mai apoi în romanele sale. Una din scenele de acest gen, mai fără perdea, Preda a cules-o de la un taximetrist care-l ducea la Mogoşoaia...

         Autoarea cronicii din România Literară – da, chiar România Literară! - e o buldozeriţă harnică şi continuă demolarea Tebei, numai pentru că Amfion a clădit-o smulgând privighetori şi mierle albe din corzile lirei.  E o culme a obscenităţii – zice - în această eufemizare - şi dă-i, şi trage! - dovada că acest scriitor nu reuşeşte să fie nici măcar erotic, în adevăratul sens al cuvântului, deşi e de atâtea ori pornografic în sens literar. Şi mai înainte: Pitorescul se transformă în obscenitate stilistică. O verbozitate aiuritoare, metafore aruncate cu toptanul în ochii vertiginos obosiţi ai cititorului. Hecatombe de adjective şi substantive care, luate separat, sunt dintre cele mai banale, conţin cele mai simple clişee despre grinduri, lacuri, iezere, şi privaluri, iar luate împreună, alcătuiesc paisprezece mii de hectare de destrăbălare lingvistică.  Publicul larg e sfidat prin cele mai gratuite alambicări ale unui discurs narativ brownian, haotic nu din vreo intenţie a autorului, ci ca rezultat al imposibilităţii de a stăpâni revărsarea    

viscerală de personaje şi acţiuni aduse în lume fără noimă. (...) E într-adevăr vorba în tot ce a scris Fănuş Neagu despre un cosmopolitism dunărean care a făcut faima multor scriitori de la noi, în România sau în afară...Prin felul în care scrie, atât de căutat metaforic, redundant, ameţitor metaforic, scriitorul ar părea că aspiră la parabolicul bănulescian. Dropia enigmatică îi bântuie imaginaţia... Ce iese e un meniu pervers, un fel de sarmale cu dulceaţă.

Să ne oprim şi să facem socoteala: de la eufemism spre simbol nu duce, nu poate duce nici un drum, cum crede autoarea. Accept că vertiginos e un eufemism (la ce?), nu accept hecatomba de adjective şi substantive pentru ca asta ar presupune, în lipsă de boi, sacrificarea a o sută de cuvinte din dicţionar, unul după altul. Şi nu vă puteţi imagina cu câtă istorie am cumpărat un singur cuvânt. Restabilesc adevărul celor paisprezece mii de hectare: dacă e vorba de Brăila, aceasta are 428.600; daca-i vorba de Grădiştea, e vorba de 6.416 din totalul Brăilei. Paisprezece mii sunt puţine, în primul caz şi multe, în cel de al doilea. Şi absurde peste tot. Nu ştiu ce-i cu publicul larg. Cât de larg trebuie să fie ca să fie public? Şi nu sunt de acord că  discursul narativ brownian – cultivat de la alţi „stâlpi” ai criticii noastre pentru a ne lăsa fără sticla de la lampă – mai poate fi alambicat şi haotic, din moment ce mişcarea browniană include amândoi termenii în dezordinea absolută a particulelor în suspensie dintr-un lichid. Treabă de chimie, unde nu ne băgăm, mai ales că  numele celui care a descoperit fenomenul îl poartă şi cel care a inventat browningul. Pistolul folosit, de obicei, de mafioţii care poartă papion roşu. Ştiu unul, cu palat lângă Statuia Aviatorilor, şi am aflat că v-a luat sub aripa sa.

Dar, înainte de a trage linie, reţin injuria cea mai obscenă din toate, în conceptul de cosmopolitism dunărean. Eufemism adunativ prin care autoarea s-a şters la dos cu tot realismul socialist, social, mitic, magic, fantastic, etc. din literatura română.

De aici, desertul prânzului academic, extras din meniul pervers al operei lui Fănuş, nu putea să fie decât o farfurie plină de sarmale cu dulceaţă. După o mămăligă mai roşietică, merge şi asta. Din moment ce totu-i cu pardonul în sus, era normal ca raportul scriitor-critic să urce de la unul la o sută la inversul lui, şi era firesc ca între  suta de critici să se afle şi pricepuţi în arta culinară.

Să păstrăm din hectarele de proză ale lui Fănuş, un pogon. Şi să-l aşternem drept covor roşu în faţa autoarei, în drumul ei spre glorie literară. Fireşte un pogon cu ciulini de la sfârşitul verii, când oile se opresc de a-l mai paşte, îl lasă-n pace, căci înţeapă groaznic. Ştie să se apere, buruiana dracului! Ca şi buruiana omenească...( Panait Istrati – Ciulinii Bărăganului. Op. cit., pag. 26)

Nu mă aşteptam ca la stingerea lui Fănuş, autoarea să scoată de la naftalina acest text „encomiastic”, scris la apariţia romanului Amantul Marii Doamne Dracula,  prin care Fănuş Neagu a reuşit descompunerea propriei literaturi până la a ne servi un cadavru estetic devorat de viermii hidoşi ai celei mai totale lipsă de autocontrol pe care am întâlnit-o în literatura româna actuală. Drept pentru care concluzia e rostită chiar de la începutul cronicii: de ce a fost şi mai este considerat Fănuş Neagu  un mare scriitor?

- De aia, dulce şi dublă doamnă, cum zice Fănuş (415). Cu tot respectul şi toată tristeţea. Pentru că simt miasmele unei epoci, când se murea de foame, iar unele cuvinte fuseseră scoase din dicţionar, ca şi produsele alimentare din magazine. Stăteam la coadă pentru „fraţii Petreuş” (pui de Crevedia) şi dacă aveam noroc, ne întorceam acasă cu „patrioţi” (copite de porc) şi „calculatoare” (capete şi gâturi de pui), le puneam la fiert, deschideam radio şi ascultam Macarale râd în soare, melodia tuturor săptămânilor, alături de Căsuţa noastră, cuibuşor de nebunii, pe care-o ascultam la o ceaşcă de „nechezol” (cafea), când aveam ceaşcă. Produse alimentare obţinute prin magia metaforei. Cuvintele interzise direct, le foloseam rar şi numai prin...eufemisme, de obicei din zona legumelor. Icrele nu mai existau decât ca salată de vinete arse pe aragaz, în vreme ce castravetele a substituit cu brio actul procreaţiei, proliferând în zeci de bancuri povestite frumos de Tomazian sau Mircea Crişan, dedaţi şi la perifraze prin care încondeiau ouăle, ce nu se mai găseau – raţia lunară se oprise la cifra opt – decât la Paşti, când acestea se scriau cu literă mică şi dispăruseră din calendar. Toate bune, până apărea morcovul care bântuia prin dosarele de cadre şi apoi, din casă în casă.

Cum era, iarăşi firesc, procreaţia s-a aflat tot timpul în atenţia Partidului unic. De aici, impozitul pe burlăcie, apoi pe „căsătorit fără copii”, plus ginecologii care triau, din trei în trei luni, tinerele de la marile fabrici, precum caută gospodina găinile ouătoare. Tot de aici, campania de presă pe tema respectiva, la care au participat toţi condeierii, chiar şi subsemnatul, cu un text, Cântec de leagăn, pe care l-aş semna şi azi, fiind la fel de actual. Apărut însă atunci, lângă cel al lui Ion Dodu Bălan – O mamă, ce dulce sună acest cuvânt -  n-a căzut deloc bine. Dodu a fost felicitat şi a ajuns ministrul culturii, iar eu am fost chemat la Partid, muştruluit – era unul, ştirb numai după nume – şi avertizat că-mi pot pierde slujba de la Gazeta literară – abia mă angajase Zaharia Stancu – dacă mai fac astfel de prostii. Şi nu făcusem nici una, intrasem prin toate magazinele de muzică şi nu găsisem niciunde o placă de patefon cu cântece de leagăn. Ziceam că sunt  mai frumoase şi mai folositoare decât Turturele, turturele, Lalele, lalele sau Ce bine-i lângă tine, din care se găseau peste tot, din abundenţă. Numai că omul cu dinţii buni nu

era de aceiaşi părere. Mi-a trecut pe sub nas scrisoarea de protest a oamenilor muncii de la Electrecord şi m-a întrebat retoric: dumneata crezi că aşa se fac copiii? Cu acul de la patefon? Mi-amintesc bine – nu uit datele fatidice - era în toamna lui 1966. Tot aşa, în toamna lui 1979, m-am târguit zile în şir cu cenzorul, obligându-mă să-l scopesc pe Nicanor Alvarado, eroul din Toamna patriarhului. Să-i tai coaiele (los cojones) şi să-i pun testicule. N-am vrut şi am căzut la pace punând ouăle. Dar o nenorocire nu vine singură: Nicanor era rânc. N-avea decât un coi bun. I-am pus un ou sănătos. Când i-am povestit tărăşenia, García Márquez a căzut de pe scaun, zguduit de râs.

         Recunosc, în Amantul Marii Doamne Dracula, Fănuş a făcut risipă de ouă şi cuiburi părăsite. Nu-i nici o noutate. Deschideţi Decameronul – 100 de povestiri; Fănuş a ajuns la 90 -  şi veţi găsi cuiburi din astea în toţi arborii din pădurile Toscanei, pe unde s-a copilărit Boccaccio. Lăsaţi-i pe Castglione şi Casanova. Luaţi-l pe Quijote şi veţi afla că La Mancha avea mai puţin copaci decât cuiburi care aşteptau să fie încălzite. Şi credeţi, cumva, că Don Juan a avut mamă precum a avut Vlad Ţepeş? Nu, doamnă. L-au născut femeile cu sau fără bărbaţi ca să scape de plictiseală. Luaţi şi citiţi De ce iubim bărbaţii. Nu există aşa ceva? Există contrariul. Iar inversul contrariului îl puteţi vedea tot timpul la televizor, pe unde zburdă de ani de zile, tot felul de columbe.

         Dacă vă plictisesc astfel de lecturi, citiţi Cartierul Primăverii şi veţi vedea că Titus Popovici, cu patru ani mai devreme decât Fănuş, făcuse aceiaşi risipă de cuiburi, vorbind despre una şi aceeaşi Mare Doamnă. El cunoştea cuibul de pe când Doamna se

numea Duţa lu’ Briceag şi făcea peronul de la Găieşti, vânzând seminţe de dovleac şi uşurându-i de bani pe soldaţii Whermachtului, în dosul gării, printre bălării.

Structuri diferite, Titus şi Fănuş. Titus, uneori, când vrea să fie delicat, o dă pe latineşte – Ejaculatio ante portas -, dar Fănuş trece, lotcă fără vâsle, ascultând îndemnul pătimaş al lipovencelor: cotropeşte-mă, cotropeşte-mă dulce.(422)

         Nu avem, doamnă-critic-literar, nu avem încă un mare roman despre cei cinzeci de ani de delir colectiv. Şi mă tem că nici nu va fi scris, deocamdată, de nimeni. După miile de cărţi false despre o revoluţie falsă, cu revoluţionari falşi, care au participat la revoluţia adevărată (că am avut şi aşa ceva) la televizor, şi au ieşit în stradă numai pentru a-şi scoate certificatele de revoluţionari - care le dădeau dreptul să umble şi la cuiburile altora -, restabilirea adevărului despre cei cinzeci de ani e imposibilă. Un arbore strâmb nu-l mai îndreaptă decât trăsnetul. Ştiu, tot e ceva: focul schimbă lemnul în lumină şi licheaua în canalie.(436). Din pricina asta am rămas fără păduri şi nu mai avem loc de canalii.

         Mai mult decât Titus – cine l-a băgat sub roţile maşinii, la Tulcea? –, Fănuş ar fi putut reveni asupra aceste teme. E limpede că-l preocupa. În O corabie spre Bethleem  şi Partida de pocher se află multă materie susceptibilă de a fi prelucrată (era al lui).

         Romanul aşteptat de la el, se află, risipit peste tot, în povestirile lui. Pentru că, oricât ar părea de neadevărat, un mare roman nu trăieşte doar prin eroul principal, ci prin datele transfigurate ale societăţii pe care o reprezintă şi ilustrează. O societate definită, structurată, diferenţiată, unde fiecare muritor e o individualitate. Noi nu am avut nici unul, nici alta. Iar acum, nu mai găsim stofă pentru a îmbrăca toţi dracii în arhangheli şi îngeri. Chiar dacă am dezbrăca tot neamul românesc.

Romanul, observa Mihai Ralea, s-a afirmat în geografii care au avut, cândva, epopeea. Unde au dominat baladele, s-a afirmat povestirea. Noi n-am avut decât balade, eroi puţini şi fapte aşişderea. Sadoveanu a reuşit să dezvolte pe structura uneia Baltagul şi s-a reîntors după aceea la poveste şi cronici. Alţii, Slavici, Agârbiceanu, Pavel Dan, etc., ne-au lăsat nuvele mai mari sau romane mai mici, cum doriţi. Rebreanu a fost un fenomen cosmic, aş zice. Nu primul, nici ultimul. Dar ultimul, de obicei, a fost dat mereu la o parte, pe marginea drumului, aşteptându-se următorul. Aşteptându-se dispariţia feudalismului, prelungit până spre primul război mondial. Acum ce mai avem? Un guvern fără stat, un stat fără ţară şi o ţară fără popor, risipit în toate vânturile emigraţiei. Un popor care-şi pierde identitatea şi numele, îşi pierde mamele şi copiii, se micşorează de la o zi la alta, se usucă sub secetă şi se scufundă sub inundaţii. Timp înveninat, de proastă calitate, mană cerească pentru toţi derbedeii.(440). Un sfert din populaţia activă a ţării plecat din ţară. Patru milioane de români înrolaţi în regimentele proletariatului fără frontiere. Noua clasă socială din utrenia mileniului trei, formată pentru a scoate din nevoi capitalismul. Şi opt milioane de români care se sting sub ravagiile mizeriei globalizatoare. Corupţie? Da, cât Carpaţii. Corupţi? Poveşti.

Putem vorbi, acestea fiind spuse, despre apariţia noului roman? Oricât ar părea de cu neputinţă, sunt convins că putem. Că, asemenea grâului de toamnă, a şi răsărit. Dar primăverile sunt scurte şi verile buimace. Căutările poartă numele semănătorilor. Unii vor învinge. Alţii au şi învins, dar destinul lor rămâne unul, absolut numantin. Am şi un exemplu: Ghilia, da, Alecu Ivan Ghilia, cel cu Cuscrii şi Scrisori din Bărăgan, a avut curajul extrem şi demnitatea creştinească a spovedaniei, scriind Piramida. O carte extraordinară,  cu o formulă nouă, îngropată imediat,– 1000 de exemplare tiraj!!-, de oligarhia spirituală de azi lângă templele din Mesopotamia. Să avem zările limpezi, să putem admira absenţa splendidă  a piramidelor milenare din California.

Nu susţin că Ghilia e Proust, Marcel; nici Kafka, Franz; nici Joyce, James, ci Ghilia, Alecu Ivan. Şi, fiindcă tot veni vorba de Joyce, să ne amintim că Ulise  îşi are izvoarele în Mediterană, foarte exact, în Odiseea. Irlanda avea multe saga, transformate de scriitorii nordici (Selma Lagerlöf, Galsworty - doi Nobel) în romane istorice, dar Joyce s-a simţit mai în largul său în Grecia. Ca şi Shakespeare sau Byron. Şi să nu uităm că Ulise a fost interzis mulţi ani de cenzură, atât în Anglia, cât şi în Statele Unite, acuzat de ...pornografie. Un pretext, de fapt. Că Bloom, lovit de constipaţie, îşi uşurează pântecele citind ziarul, nu-i o pornografie decât dacă are (şi avea) şi o ţintă politică.

Nici Titus, nici Fănuş, n-au exagerat în pornografie. Pur şi simplu, au mers în urma altora. Tot ceea ce ni se serveşte astăzi, ca mari romane, pe piaţa mondială a cărţii, nu sunt decât nişte surogate comerciale, pline vârf cu sex politic şi o dibace falsificare a istoriei după criteriile ideologiei financiare a globalizării.  Obligatoriu sexul : politicienii au fost şi rămân nişte satiri dezmăţaţi, compensându-şi incompetenţa prin promiscuitate şi impotenţa biologică prin falsa supra potenţă sexuală, o virilitate trează la toate orele. Luaţi şi citiţi Marylin et JFK[ENNEDY], de François Forestier şi veţi afla multe noutăţi. Obligatorie falsificarea istoriei: luaţi şi citiţi, cum am citit eu, The Bearkeeper’s Daughter, de Gillian Bradshaw, în versiune spaniolă – Teodora Emperatriz de Bizancio  – şi veţi descoperi că fiica unui circar poate ajunge împărăteasă, dacă mai înainte a fost curvă. Şi mai aflaţi că dacii nu au existat decât sub formă de heruli, cu o căpetenie (Rudolf !), a cărui fiică se numeşte Dacia. O văduvă tânără care-l întreabă pe un Juan (fiul bastard al Teodorei): - Vrei să te culci cu mine? Şi Juan: - Doamnă Dacia, mă simt profund onorat şi-ţi mulţumesc foarte mult pentru invitaţia ta, dar... Nici un dar însă: se culcă, în grajd, timp în care păduchii umblă prin frumosul ei păr, producându-i bastardului o scârbă cât pustiul Bărăganului.

Să înţelegem de aici că dacii au pierit din cauza păduchilor? Asta nici nu se discută. Şi Bizanţul? Ceva mai greu, dar dacă vrem, se poate: mai întâi, s-a mâncat singur, datorită legilor inspirate de Teodora şi promulgate de Justinian. Legi care au la bază prima îndeletnicire a împărătesei: legalizarea avortului, îngăduirea bigamiei, incriminarea, dar nu pedepsirea adulterului, mustrarea homosexualilor, interzicerea prostituţiei la liber, dar nu şi a bordelurilor administrate direct de prostituate.

Nimic despre Imperiul latin din Răsărit, nimic despre cultură şi religie. Nimic despre Sfânta Sofia şi despre apărarea creştinismului, când cu acea victorie (nika, în greceşte); cuvânt pe care noi (şi alţii) l-am despărţit în cele două silabe şi le-am înscris pe braţele crucilor, să învăţăm să ne închinăm de la dreapta la stânga. Bizanţul...

Toate astea, până a venit Mehmet II, într-o zi de marţi – 29 mai 1453 - şi i-a dat foc. Bizanţului. La ce bun două imperii, de Răsărit şi Apus? E mult mai bine, mai simplu şi mai uşor de condus unul singur: imperiul Occidentului.

Romanele acestea istorice, difuzate în toate limbile, nu-şi propun să înnoiască arta naraţiei. Mesajul lor vine pe dedesubt, subliminal, curge direct în inconştient şi apare  sus, în conştient, sub forma războaielor preventive.

Până va fi să apară marele roman al marii revoluţii române, puteţi citi altele, pe aceiaşi temă. Eu am citit câteva, mulţumindu-mă, în cele din urmă, cu unul singur, fabricat cu toţi excipienţii, mai puţin substanţa vindecătoare, adevărul. Dar bine documentat, direct de la sursă, convingător. Autorul a bătut Bucureştii, după revoluţie, a citit denumirile străzilor şi le-a transformat în personaje: Bălcescu nu-i Bălcescu, e poetul care a scris Minerii din Maramureş, neştiind că un compresor putea să fie urcat pe vârful muntelui desfăcut în bucăţi. Să nu-i oprească prăvălirea, rupându-şi picioarele. Şi tot aşa, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, românii şi cheia Balcanilor, Dacia 1300 şi Trabantul, Capşa şi Pescăruşul, Scrisoarea celor şase, Ştiinţifica de Renume Mondial şi Eroul între eroi, Steaua Polară a Gândirii, furios foc - eroul – pe un frate vitreg, făcut de Andruţa Ceauşescu, la beţie, când a dezertat din război şi s-a întors, furiş, la Scorniceşti.

Da, am uitat să vă spun autorul şi titlul. Simplu de tot: Ignacio Vidal-Folch – La libertad (Editorial Anagrama – Barcelona, 1996. 250 pagini). Una şi aceiaşi persoană cu ziaristul care, trimis la Timişoara, a văzut cadavrele celor asasinaţi de securişti la lumina lunii şi le-a şi numărat: 63.000 de morţi, în trei zile. Aşa a transmis reportajul şi aşa s-a publicat în ziarul la care lucra (ABC) şi în toată presa Occidentului. Un roman de toată frumuseţea, din care mai aflăm că „Pollyanna (sic!) se îmbăta, în fiecare noapte, împreună cu Gepetto, Goofy, Donald şi Daisy...”(pag. 212) şi descoperim şi cum trăgea cu urechea, desluşind prin perete cum cineva cântă un fel de romanţă: El frío rompe los huevos del vencejo en su nido. (pag.196) Adică: frigul sparge ouăle rândunicii în cuib... De aici vine zicala: un ger de crăpau ouăle corbului, rândunica aflându-se pe vreme de iarnă în Eghipet şi în aceste pagini. Noutate pentru care elitele culturale de la noi l-au

declarat pe autor persona grata, i-au dat şi un premiu, îl invită la toate chermezele şi-l roagă se ne vorbească despre Cioran, Eliade sau Caragiale, fiind considerat o autoritate în materie. Şi chiar a vorbit. Nu cum ar fi vorbit Noica sau Fănuş Neagu.Lăsaţi-l, doamnă, pe Fănuş Neagu în pace. Nimeni nu poate opri o pasăre să cânte, decât strangulând-o. Oricum, din istoria literaturii române nu-l mai puteţi scoate, pentru că ar rămâne ca un perete fără icoane. Nu citiţi nimic din ceea ce am menţionat.

Luaţi şi citiţi numai Biblia. Si veţi vedea cum devine povestea cu eufemismele...

Madrid, 24 mai – 10 iulie, 2011Post Scriptum.

De la acest panegiric întors pe dos – sunt convins că i-a fost comandat - nu am fost surprins de obituarele unor corifei ai culturii de azi, care au ţinut să-l omagieze pe Fănuş prin toate mijloacele. De regulă, în atari situaţii se vorbeşte puţin, simţit şi sincer.

Nu au lipsit asemenea omagii; spre cinstea şi onoarea celor care le-au rostit.

         Au prisosit, în schimb, cele oportuniste: îl cunosc din tinereţe, era un fel de poet al prozei care cinstea limba română şi avea întotdeauna reacţii de dezaprobare faţă de cei care schimonosesc limba română. Frumos, cuvinte de politician bine cernut. Acelaşi care l-a pus pe Fănuş candidat FSN la deputăţie pe Brăila. Pe locul trei, ca „să tragă lista” şi să câştige primii doi. Cum, într-adevăr, au şi câştigat, ţara câştigând un ministru, care a lăsat adopţiile internaţionale ale copiilor din România în mâinile mafiei.

         O voce mai sinceră : Fănuş Neagu a fost şi rămâne un mare poet al limbii române şi sunt convins că, după Eugen Barbu, dintre contemporani, nimeni..., etc. Deci, asta era:  după Barbu. E de admirat fidelitatea pandurilor. Şi cine era înainte de Barbu?

         Si mai departe: ... pe Fănuş l-am ajutat cât am putut, pentru că era descoperit în faţa greutăţilor vieţii... am intervenit, în 2005, pentru a nu fi scos de mafia mobilară din locuinţa unde stătea de zeci de ani... Numele mafioţilor nu se denunţă.

         Şi ultima: Fănuş Neagu e părintele meu în proză...am trimis o povestioară, tocmai de la Cluj, la Luceafărul, unde lucra în anii aceia. Meritul său e că a publicat-o.  Pentru mine a fost o încurajare şi o confirmare a talentului meu. Autorul povestioarei era şiret: a trimis manuscrisul semnat cu pseudonim. Şi, totuşi, Fănuş l-a publicat, fără să cunoască autorul (cristoiu..) Un merit în plus al povestioarei acestui Cineva în presa de dinainte de ´89, tot Cineva în cea de după şi, în ambele epoci, un Nimeni care a creat mulţi alţi Cineva, excelenţi jurnalişti ai presei de cancan, jafuri şi afaceri. Precum o junincă de 30 şi ceva de ierbi, aflată în zilele acelea l-a păscut în grădinile de la Versailles, de unde   şi-a transmis condoleanţele, adăugându-le fotografia personală (cu poşetă scumpă) plus copia unei dedicaţii olografe a lui Fănuş pe o carte a lui ...Fănuş. 

         Aş fi trecut peste astfel de miscelanee – citite înainte de a fi scrise – dacă n-ar fi fost urmate de tăcerea cinică a celor ce şi-au asumat, la adăpostul întunericului luminos din ultimii ani, răspunderea de lideri mondiali ai culturii naţionale. Atât de ocupaţi, că n-au avut timp să-l petreacă pe drumul de unde începe lumea nevăzută, pe unul din ultimii mari ziditori de limbă şi literatură română.

Specialişti în levitaţie prin uşurarea buzunarelor statului, şi spiritism sexual de la mică distanţă, Treimea Elitelor care nu pleacă de  acasă fără praştie împotriva vrăbiilor albe. În funcţie de numărul vrăbiilor vânate, câştigătorul, va fi desemnat, aşa se pare şi se vorbeşte, candidat la preşedenţia republicii. Semn că nu lipsa de moralitate ne paşte zilele, ci prea plinul de imoralitate.

Sfârşit

17 iulie 2012/7 Iunie 2017

......................................................................

© Fereastra lui Darie – 2017