viernes, 31 de enero de 2014
 Darie Novăceanu - Poeme
           

 NEÎNDUPLECATA  ORĀ

Intoarce timpu-n arbori ceasul care,
deloc pios, la prima lui bătaie,
ridică-n frunza verii vâlvătaie
de toamnă rece şi neîndurare.

Doar vântul şi tăcerea mai îndoaie,
fără de păsări, crengile uşoare.
Rodeşte nechemată din uitare
singurătatea-ntre pereţi de ploaie.

Neabătută oră, atâta de precisă,
când simţi cum peste suflet şi coline
vin nori şi pleacă doruri. Şi-i tot una

de-nchizi fereastra, ori de-o laşi deschisă
spre codrul stins, prin care numai luna
va mai vâna cerbii visaţi de tine.


            LA JUMĀTATEA DRUMULUI

Iată, părul alb începe să-mi spună
că se va face toamnă şi în pădurea mea.
Am cheltuit până acum o jumătate de lună,
îmi mai rămâne numai o jumătate de stea.

Nu ştiu cum a fost, nu ştiu nici dacă
a fost sau nu a fost. Nimeni nu ştie.
Dar ştiu că, fără frunză, pădurea o să tacă,
atâta timp cât iarnă va fi fiind să fie.

Jumătate de moarte a rămas pe drumuri umblate,
nu ştiu pe unde umblă singură cealălaltă.
Dar nimănui, asta ştiu, nu-i sunt date
trei jumătăţi de lună laolaltă.

Şi or să cadă brume, zăpezile-or să vină,
arse, în ploaie şi vânt, frunzele se vor pierde.
Oh, toamna, pădurea are cea mai frumoasă lumină,
visând cu toţi copacii imposibilul verde.            PAŞI PE APE

Din nu stiu care parte a timpului s-aude
un pas ce nu mai este, dar care-a fost al meu;
vine desculţ şi singur prin ierburile ude
şi pleacă iar, tot singur şi îndoit mereu.

S-apropie o clipă şi stă pe loc şi piere,
se pierde-n niciunde ca frunza-n întomnare,
murmur timid sub ora umplută cu tăcere,
pas de copil la prima şi ultima plecare

Ecou ce se repetă la nesfârşit în mine,
acu  când nu mai poate nimeni să-i răspundă,
izvor al purităţii grăbit nu ştiu de cine
s-ajungă-n larg, ca toate, şi să devină undă.

Pierdut de mult, mi-e bine când îl aud aproape,
pas neînfrânt de nimeni, străbătând aceste
păduri, izbânzi, înfrângeri, paşi pe ape
şi tot ce timp se cheamă, iar uneori şi este.

                                    ENEIDA, IV

Nu m-am schimbat deloc. Aceleaşi ape
m-aduc din nou la porţile de-aramă,
să-ţi spun cum sufletul mi se destramă
înstrăinat de când nu-mi eşti aproape.

Rana-mi hrăneşte trupul şi dau vamă
la oameni şi la zei, strângând sub pleoape
veacuri şi zări sub cerul în care nu încape
atât blestem lângă atâta teamă.

Acelaşi sunt, şi mă întorc de-acuma,
cu Palinur cel bun dormind la proră,
să-ţi spun ce nu ţi-am spus, cerându-ţi numa

focul să-mi stingi, şi veşnic monotona
viaţă de unul singur, iubindu-ţi aurora
cum te iubeam când te chemai Didona.

                                   PIERDERE

Să ningă doar, ne-am spus, şi prin zăpadă
ne vom tăia pe sub copaci cărare
de nimenea ştiută, nimeni din depărtare,
pe unde am plecat, să ne mai vadă.

Ne-om pierde aşa, ca dintr-o întâmplare,
lăsând luceferi calzi pe noi să cadă,
eroi dintr-o nescrisă de nimenea baladă,
învinşi de-o dragoste prea mare.

Să ningă doar, ne-am spus, şi ne vom pierde
prin alba puritate împreună.
A nins mereu, pe unde-a nins e verde

cărarea neumblată decât poate de lună.
Nu ne-am pierdut, în schimb, deloc uşoare
purtăm zăpezi la tâmple fiecare.

        
 CASA AMINTIRII

Creşte iarba, casa ţi-o inundă;
o să fie-un câmp aici, odată,
şi arbori cu scuturată
de brume frunza rotundă.

Doar pasărea alungată
vine să se mai ascundă
sub streaşina mult prea scundă,
de jur împrejur vegheată.

Numai pasărea priveşte
cum prin pietre răsărită,
verde fir de dinamită,

iarba casa-ţi năpădeşte.
Fiindcă altceva nu ştie
decât să fie câmpie.