lunes, 27 de enero de 2014Darie Novăceanu


 Fluturi de ghiaţă


N-a căzut nicicând mai multă zăpadă
Decât acum, când ninge-n amintire.
Potop de fluturi albi curg în neştire
din cerurile scufundate de mult. O cavalcadă

de ani – ai mei -, precum o troienire,
înscrişi pe tâmple, semn de netăgadă
că nu mai sunt. Rămaşi doar în baladă,
revin acum, când ninge din cer cu amăgire.

Se şterg sub albul pur, ca o iertare,
cărările ştiute doar de tine,
când alte drumuri îţi erau închise.

Alb, numai alb, iluzii şi-mpăcare.
Ninge ca niciodată, ninge ca în vise,
cu fluturi albi pe verzile coline.

(Februarie 2002)