miércoles, 11 de marzo de 2015

Antologie personală
RUGA POETULUI

 
Tudor Arghezi, la Mărţişor


Nu-mi nai trimite îngeri: mi-e prea plină
cu îngeri toată casa, până la tavane
şi alţii stau să intre, ca nişte garnizoane
grupate pe-ntuneric în curte şi grădină.

Mi-au năpădit şi ape şi şesuri. Pe colină,
sub slavă frunza plopii şi-o pierd şi din icoane,
cu trâmbiţi de argint, cu suliţi şi ocheane,
preasfinţii-mi cercetează creangă şi rădăcină.

Îmi umblă prin cuvinte, taie şi combină
silabele cu ceaţă culeasă din gorgane,
şi-mi spânzură de ele fragmente de firmane,
îmi cântăresc tăcere, sudoare şi nevină.

E-o vraişte în toate şi nu mai am hodină,
nici loc de pas de-atâtea  cântări şi neumane
iubiri ce mă-nconjoară cu miere şi osane
şi fâlfâit de aripi albe de alumină.

Pieziş, pe piscuri singur, de piatră carpatină,
am stat, eternitatea, privind-o pe cadrane
de nimenea ştiute, să ţi-o aştept. Amvoane
s-au prăbuşit sub ruga-mi în pulbere şi tină.

Dar nici un pui, pe-atuncea, măcar cât o albină,
nu mi-ai trimis să ardă prea multele liane
ale-ndoielii mele ţesută-n antifoane,
şi să-mi arate drumul şi drumul să mă ţină.

Şi-acum întreaga stirpe continuă să vină
din primii zori ai zilei pe jos şi-n faetoane,
neostenind de-atâtea poveri şi de blazoane
cereşti înghesuite la taina de la cină.

Obezi sau paralitici, a floare de glicină
amirosind, şi-a smârcuri, cu gesturi mitocane
mi-arată unde-i doare şi-ascultă-n microfoane
porunca hârşâită de-o voce androgină.Ţi-e, Doamne,-mpărăţia în pană de lumină
de ţi-a scăpat oştirea din sacrele maidane,
ori, din păcat, mulţime de dosuri diafane
a tot crescut şi cerul nu poate s-o mai ţină?
................................................................................
R. Darie Novăceanu - 2015