domingo, 31 de mayo de 2015

DANIEL TURCEA


Poeţi năpăstuiţi/Poetas difamados


 

 

 

 

 

 

 

 Daniel Turcea

(1945- 1979)


Balada păsării

vie Lumină
venind, pe cale


inima-mi cere
pasăre lină


sufletu-n lacrimi
 
vrea, fără vină

numai să-l apere
numai să-l poarte


sus
peste moarte


Poveste de iarnă

I
cerul
privindu-l

dar sufletul?

II

aproape, departe
în noapte

voci


Voci, în zăpadă

poate sunt oameni
acolo
poate că ei au ajuns
poate ne cheamă
prin noapte
de s-ar face iertare zăpada
ce drumul ni l-a ascuns

stelele
morminte de îngeri
atât de străini le-am ajuns
de s-ar face iertare tot cerul
ce chipul
ni l-a ascuns

vino
dimineaţă, iubi-te-voi
lumea pleoapele-şi va ridica
să Te vadă

vino în noapte, iubi-te-voi
vino, acum
în zăpadă


Zid

de cel ce are
de tine
de cuvântul
de lumina
privirii
blânde sau
de hrana ta
mai multă lipsă
nu-ţi întoarce faţa
tu dăruind luminii te asemeni
zidind, din nou, prin duhul gurii tale
în oameni, suflete
ca alte ceruri


vrând miezul nopţii
să se spulbere
să-nceapă
căci mai cumplit decât
un cosmos negru
îţi va fi sufletul, acoperit de vină
şi-n locul unde lacrima se naşte
străin, acolo, tainic eşti, durerea
lui
te va urma ca umbra


fără să ştiu un zid cum te desparte
de tine însuţi
cel chemat
şi lumea nu-i decât acest prilej,
singurul, de a nu muri


Extaz

povară
îţi sunt
lemn
de răstignire

îmi eşti cer
mult iertând
peste suflet
iubire


Racla de lumină


viaţa-mi
puţină
trupul
îngândurat
îngroapă-le
vii
în lumină

de-ar muri
tot ce nu e
în mine
curat

ţărâna
şi gândul
preaiubind
le sfinţeşti

să nu mai ştiu
să nu mai ştiu

dacă mai sunt
sau doar Tu eşti

viaţa-mi
puţină
trupul
îngândurat

uşor
mi le-ngroapă
de vii
în lumină


Epifania

I
mai mult
decât viaţa
decât lumina
Mângâietor
mai sus
mai adânc
mai aproape
cuvintele precum o torţă
într-o mantie de flăcări, arzând

II
apă
şi duh
sânge
şi apă
cuvânt
şi viaţă
Cuvânt
văz-duh

III

sunt pulberea drumului
pleopapă
aproape mormânt
fie
Iubirea
în noi să înceapă
sfânt, sfânt, sfânt

 Balada nunţii

vin vestitorii
ce la răscruce
sună din corn, dulcele corn
toată suflarea
Mirele cheamă
lasă-i, mai lasă-i
ca-n moarte dorm

iată-i
se-adună
au daruri multe
bogată-n durere
i-au pus cunună
lacrima, gândurile
să ni le-asculte

acel vin
i l-au adus
când va fi larmă
noapte cu stelele
să ni-l adoarmă

un pat de nuntă
din lin măslin
cu ţinte de-argint
sus, pe un munte
ce-l împlinim

numai în aur
ţesut curat
Mirele, Mirele
ne-a-ntâmpinat
pleoapele, lacrima
ne-a sărutat

Poeme din 

Epifania

Pe acela sa-L iubesti,
Care nu te va parasi
cand vei fi parasit de toate.
Cand pier toate,
nu te va lasa sa pieri.
Vino, Iubitule,
sfarama
ultimile legaturi pamantesti,
nu intarzia clipa
cand nu mai traiesc
decat pentru Tine,
uitandu-ma pe mine,
sa nu vad,
sa nu doresc nimic!
In acea pace dulce,
pe care lumea n-o da omului,
cand Glasul Lui se-aude in tine,
minunat mangaiere aduce.

 Rugăciune

I
Rugați-vă pentru mine,
rugați-vă, biruitorilor,
fericiților.
rugați-vă în lumină
în har și în adevăr
să-ncep eternitatea
ascultării lui Dumnezeu
a vieții în Dumnezeu
 a rugăciunii iartă-mă,
Te-am căutat în petale,
în chipul cel mai frumos,
am crezut
că erai în clipa cea scrisă
Te iubesc dar prea puțin,
Dă-mi să Te iubesc
cu întreaga-mi ființă!

II
Tu cel care, întreg locuiești în mine,
acum străin mie,
lasă doar razele Tale
să strălucească în inima mea,
învie sufletul meu cel pustiit
cum din piatră ai izvorît apa cea vie.
Doamne, eu sunt orbul,
deschide ochii cei de taină
ai inimii,
sunt cel mai ticălos dintre oameni
-lepra păcatului acoperă sufletul meu-
Curățește-mă!
Ajută necredinței mele...

Epifania   
I
mai mult decât viaţa
decât lumina
Mângâietor mai sus
mai adânc mai aproape
cuvintele precum o torţă
într-o mantie de flăcări, arzând

II
apă şi duh sânge
şi apă cuvânt şi viaţă
Cuvânt văz-duh

III
sunt pulberea drumului
pleoapă
aproape mormânt
fie Iubirea în noi
să înceapă sfânt,
sfânt, sfânt
Tăcerea ce ușurare
în suflet se lasă,
cum tainic lucrează
nepătruns Adevărul,
Fără să știu,
fără să înțeleg
iată, acum,
mai presus de fire,
în inimă-mi grăiește
Tăcerea.
Tăcerea,
Logos în Euharistie,
izvor al negrăitei liniști
căruia eu nicicând
nu i-am fost vrednic
dar cum,
din ce cuvinte
vei zidi
vase pentru eternitatea harului?
Există în mine-acum,
și trupul meu îl simte,
haloul netrupesc
unit cu trupul
într-o iubire
cum doar în altar
Cel ce, jerfindu-Se,
iubește
pe cel de care Se jertfește,
omul,
pentru ca vieții
să-i dea astfel Zborul.
Tu lasă,
dacă nu iubeşti cuvintele
să-ngheţe nerostite
chiar dacă nu vei înţelege
pînă la moarte,
crede-mă oricine ai fi,
eşti nepreţuit
o iubire de peste moarte,
neomenească dragoste,
îndumnezeind
a deschis cerurile
pînă la ultima suflare
ca tu să primeşti
în potirul inimii tale
- cum cerul nu poate cuprinde,
nici spune
ca tu să înveţi
să nu mai mori, niciodată

Cerul

pogorât pe pământ
Hristos este cu noi,
Hristos Cel înviat,
la fiecare Liturghie
este aici, în altar,
în toată lumina
Dumnezeirii Sale
Cutremurați-vă!
Nu este gând,
nu este dor,
este cerul
pogorât pe pământ,
cu îngerii
mai mulți decât stelele
înconjurîndu-L
o, cristale prin care inundă
o, vuiet de aripi neauzit!
Iată, suntem orbi,
suntem surzi,
inimile s-au făcut
cum e smoala
-piatra Bisericii
este sfântă
și cântă văzându-L
masa, mormânt
Îi cuprinde
înfricoșată vedere.
Iar noi nu știm,
noi ne amintim
de zilele noastre
ca de sticla pisată,
de spaimele noastre
și nu știm.

Mirul

este Numele Lui revărsat,
inundând universul
și noi nu știm.
Fiți teofori
fiți hristofori
purtați-L,
purtați-L în inimă
cum porți lumânarea
de Paști între palme!
El este Aerul,
El este Viața,
El este Sângele,
îndumnezeindu-ne.
El ne vrea pe toți
asemenea Lui.
Înfricoșați-vă,
inimi de oameni,
cutremurați-vă,
inimi de îngeri,
pe noi ne cheamă,
 pe noi,
cei ce L-am răstignit!
În fiecare Duminică
este Paști
o, de L-am duce acasă
Lumină aprinsă,
în inima inimii,
peste adânc!
Cum nu vom fi
vrednici de iad,
când sângele Lui
a curs pentru noi,
iar, și iar răstignindu-Se,
în toate Liturghiile anului...
și nu L-am vrut
și nu L-am crezut
și nu L-am urmat
și n-am vrut
să fim fără moarte?
Cerurile
se deschid înaintea noastră
și vine potopul de raze
și vine Dumnezeu, 
ca roua în potir.
............................................................................
R. Darie Novăceanu - 2015