lunes, 29 de junio de 2015

ANTOLOGIE PERSONALĂ
EXISTĂ NOPŢI

La miezul nopţii păsările stau
Cu o aripă în trecut
Ele nu sunt decât pe jumătate păsări
Şi nu pot să cânte
Pentru că nu întotdeauna două aripi


Un neam întreg străbate luştri după luştri
            încolonându-şi vârstele sub steagul
unui cuvânt ameninţat
de ceaţa abătută pe ţărm precum o pânză
            o pânză de pe care vântul
a şters surâsul craniului şi crucea

Pe sânge şi pe voce mătasa-i sunătoare
            coboară în adâncul fiinţei
înşelătorul duh al mării negru nici
            giulgiu de caţă pregătit
să redevină masă-ntinsă de ospeţe

Regenerat cu vis şi cu trecuturi steagul
            cuvântului îşi sună-n noi
culoarea apărată de vârstele-mprteună
până când viforul fierbine
            îi macină izvorul silabelor din nou
în urma lui aliniind coloane


Există nopţi când ceasurile-s nişte
            cercuri alungite
în care timpul nu mai intră
decât sub formă de-ntrebare

nopţi lungi ca un muzeu cu multe
            coridoare pline
de obiecte vechi bolnave
de insomnii Neaşteptate nopţi
când trebuie să-ntrebi şi să te-ntrebi
            de rostul tău în lume dar şi
de cel al celorlalţi asemeni
copacilor rămaşi în viaţă şi privind

cum frunza nu mai poate scrie cercuri
            în aer şi în trunchiul celor
căzuţi alături sau plecaţi
într-un tărâm în care ceasurile-s nişte


Multe statui se-ntorc treptat în piatră
îşi părăsesc singurătatea
            pustie de pe socluri
pentru o veşnicie mai gălăgioasă

Îşi pierd pentru aceasta primul braţ
în care ocroteau sămânţa falsă
            a unui gest făcut
fără entuziasm şi cu prudenţă

apoi şi-l pierd pe-al doilea unde
nu ocroteau nimic el însemnând
            economie de gândire
şi-ncet se dezagregă ca un fruct în soare

aşa cum Venus însăşi şi-a lăsat
tăcerea braţelor sub zări
            lichide şi uituce
proliferând cortegii de naufragiaţi


Pot nerostite-n spaţiul dintre ele
cuvintele să supravieţuiască
            veghea poeţilor poate-nvia
amurguri de demult închise
în acest gol
            fidelităţi contrarii
pot lumina pe mai departe ţărmul

dar clopotele când se sting pe el
sub valul fără de-amintire
            uitarea nouă intră în cuvinte
şi stăruie-napoia lor
le desfrunzeşte cerul
            boltit cu sunete frumoase
le smulge-ntoarcerea din ele
şi nimeni nu mai pooate şti atunci
            câtă durere poate să încapă
pe suprafaţa lor şi câtă moarte
Ce poţi să faci mi-a spus Eşti singur
            şi e un chin prea mare
să-ţi hrăneşti mereu
fantomele-ndoielii cu-ndoieli bătrâne


Ai vrea un timp mai mult O nouă
            adolescenţă neveghiată
de-atâi eroi prefabricaţi pe care
a trebuit să ţi-i abandonezi în grabă

Glas necurmat ai vrea Clepsidra
            împuţinată de nisipuri
a lunii să măsoare doar
tăcutul somn al lăncii zugrăvit pe steaguri

Dar somnu-i numai somn Şi-n somn
            totu-i mai greu decât în vis
chiar şi fantomele Iar zorii
nu sunt decât o înţelegere-ntre inimi

Şi nu-i de-ajuns să vrei Pe velo
            dromul anilor adesea
iluziile ostenesc când moartea
le strigă-mpiedicându-le rostirea

Le poţi opri? Ar fi zadarnic
            precum frără de rost ar fi
să îmi sfărâmi prundişul de argint
curgând pe el spre-a nu te mai vedeaO nu vă torturaţi fără de rost
memoria: n-o să vă spună
unde m-aţi întâlnit ultima dată

Nici eu nu ştiu când mă culeg
de pe frunzişul oglinzii singur
nedumerit de existenţa voastră

Iar voi aveţi numai părerea
că recunoaşteţi păsările-acestea
semănate de timp în vocea mea

Şi chiar de le-aţi cunoaşte aripile lor
nu v-ar mai putea educa aerul
poluat de rugina ceasornicelor
 

(1973)

Imagine : Casa părintească
..........................................................
R. Darie Novăceanu 2015