lunes, 29 de junio de 2015

ANTOLOGIE PERSONALĂEXISTĂ NOPŢI III
Şi uneori cuvintele obişnuiesc să moară
se prăbuşesc pe nesimţite cad
            de pe schelele memoriei
îşi uită viaţa dinainte pier
în golul dintre două amintiri
            se sting
asemenea unor gladiatori bătrâni
            apaludaţi în amfiteatre
dar înşelaţi să bea cântând
otrava pierzătoare de aspidă

asmenea unui zidar pândit mult prea de jos
de o legendă suverană
            pot fi abandonate întâmplării
sau aruncate în fântâni ascunse
sub arşiţă pustie să-şi sfârşească
nemeritatul chin al demnităţii
            de care nu mai e nevoie
atunci când totu-i hotărât şi-n loc
vorbeşte paloşul necugetării


Poeţii de aceea îşi asumă dreptul
ee a schimba pentru un timp
            cuvintele-ntre ele însele
în loc de zid rostesc cuvântul cer
şi pentru cer spun drumul lunii
            corabie de-argint
spun pentru lună
şi-n loc de aşteptare pun cuvântul drum

Taie cuvântul îndoială
            şi pun în locul lui speranţă
în loc de foc spun soarele din casă
pentru-mpărat împărţitor de spade
            iar pentru sânge
valurile spadei

În loc de zbor spun pasăre sau vultur
şi pentru vultur pot să spună
            peşte de aer după cum
în loc de mare nu-i greşit
când spun pământul lebedei absente

Scriind că arborii sub toamnă
refuză să-şi aplece trunchiurile roşii
            poeţii cercetează mai întâi
nu arborii ci timpul ţării
trecerea lui în altă vârstă
            şi-n alte generaţii
ca un steag
al neamului transmis pe mai departe

Ei doar cunosc că niciodată
macii-nfloriţi în lanuri nu-s
            decât pupila celor stinşi demult
iubirea lor de patrei mărturisită
mereu prin flăcări vegetale

Însăşi tăcerea de demult a ţării
trăieşte-aici sub veghea lor
            incintă sacră
în care au căzut cuvinte
ca un amurg stingându-se pe lăncii
lângă eroii-nvinşi numai în viaţă

Dreptul poeţilor e un destin de ţărmuri
al patriei în care cântă
            de a trăi pe frontiera
dintre cuvinte ca pe un altar
îngăduit doar lor ca să vegheze
sunetul clar al vremii prin silabe

Şi dacă plină de mîndrie limba
şi buzele cele viclene
            scobesc în socluri măcinând
granitu-acestui spaţiu să-şi ridice
pasul pe trepte sunătoare
hrănindu-şi zgomotul din liniştea altora

Poeţii ies şi plimbă  prin cetate
cuvintele erou
            ştiind
din sunetele lor s-alcătuiască
singurătăţi fertile şi nemoarte

(1973)
Ilustraţie - Dan Iroaie - Muzeul Palermo
............................................................................
R. Darie Novăceanu - 2015