martes, 15 de julio de 2014Nicolae Labiş(1935-1956)
Destino singular en la poesía rumana, con un debut brillante cuando sólo contaba 16 años y glorioso a los 20, Labiş es nuestra estrella fugaz; a los 21 años, poco después de haber publicado su primer libro de poemas, fallece bajo las ruedas de un tranvía, en circunstancias aún por por esclarecer.


La confesión lírica estremecedora
del adolescente que ha padecido los avatares de la guerra, acompañada por una madurez política e intelectual sin par, deja lugar a toda clase de interpretaciones.


No hay duda alguna de que hubiera podido ser uno de los más grandes inovadores de la poesía rumana. Abierto a todos los vientos, exigente en su temprana militancia marxista, su persona parece haber incomodado mucho a los dirigentes de turno.
OBRA: Poesía: El cabrito del ciervo, Los primeros amores; La lucha contra

la inercia; La muerte de la corza; El alcatraz asesinado.


Darie Novaceanu - Antología de la poesía rumana contemporánea - Madrid, 2004


La muerte de la corza
La sequía ha matado el menor soplo de viento.

Se apagó el sol sumergiéndose en la tierra.

Ardiente y vacío quedó el cielo.

Sólo se saca fango de las fuentes

y danzan fuegos en los profundos bosques,

salvajes danzas, satánicos juegos.Voy detrás de mi padre por entre ramas muertas.

Me hieren abedules escuálidos, resecos;

vamos juntos, a la caza de las corzas,

cacería del hambre en los montes Cárpatos.Me tortura la sed. Hierve sobre la piedras

el delgado hilo de agua iniciado en la fuente.

Pesan las sienes sobre los hombros. Ando como

sobre un planeta extraño, gravitante y vastisimo.Esperar en el claro lugar donde resuena

aún el ondulante cordaje de los ríos.

Cuando salga la luna, a la muerte del sol,

aquí vendrán las corzas en desfile, llamadas

a abrevar los oscuros ecos de claras aguas.Tengo sed y mi padre me impone silencio.

¡Cómo te meces, agua mareante, cómo te meces!

Por la sed soy vecino de las bestias condenadas

a una muerte prohibida por leyes y costumbres.Todo el valle resuena con un crujido pálido

y la noche terrible vuela en el universo.

Corre en los horizontes sangre, en mi pecho rojo

como si limpiase en él las manos ensangrentadas.Estrellas sorprendidas miran entre las llamas

moradas como en un ara donde ardieran helechos.

¡Aquí no vengas, busca otros abrevaderos,

ay, sacrificio espléndido de mis extensos bosques!Apareció soltando la corza, temerosa

se detuvo, mirando el bosque amenazante;

su hocico dulcemente enturbió el agua

con lentisimos círculos cobrizos.Centellaba en sus ojos húmedos lo ignorado.

Presentía su muerte dolorosa. Creí

estar viviendo el mito en que una moza

fue transformada en una corza. La alta

luna esparció sobre ella sus flores de cerezo.

¡Ay, cómo ansiaba que, por vez primera,

mi padre errara al disparar el arma!Retumbó el valle. De rodillas,

la corza irguió su frente, la volvió hacia los astros,

se derrumbó, por fin. En las aguas nacieron

negros racimos como collares. De las ramas

voló un pájaro azul. La vida de la corza

voló hacia horizontes lejanos, lentamente;

y no hubo más que un grito de los pájaros

que abandonan sus nidos vacíos en el otoño…Me acerqué tambaleante, para cerrar los ojos,

ojos con pesadumbre, vigilados por cuernos,

y me quedé callado, pálido, cuando el padre

gritó con alegría: ¡Tenemos qué comer!Tengo sed y mi padre me permite saciarla.

¡Cómo te meces, agua mareante, cómo te meces!

La sed me hace vecino de la bestia que ha muerto

en una hora prohibida por leyes y costumbres…Mas la ley es inútil y extraña cuando hay hambre,

y piedad y costumbres son extraños también

cuando mi hermana hambrienta agoniza en su lecho.El arma de mi padre humea todavía.

¡Ay, sin haber viento corren las hojas por la senda,

y mi padre atiza el fuego horrible!

¡Cuánto cambió el bosque! De las hierbas recojo,

sin saber, campanillas de plateado sonido…

Y de las brasas saca mi padre, con las uñas,

el corazón y los riñones de la corza.¿Qué es un corazón? ¡Tengo hambre! Quiero vivir, quería…

¡Perdóname, tú, moza! –¡Tú, mi corza!

Tengo sueño. ¡Qué alto el fuego, qué hondo el bosque!

Lloro. ¿Qué pensará mi padre? Como y lloro. Como.Moartea căprioarei

Seceta a ucis orice boare de vânt.
Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.
A rămas cerul fierbinte şi gol.
Ciuturile scot din fântână nămol.
Peste păduri tot mai des focuri, focuri
Dansează sălbatice, satanice jocuri.

Mă iau după tata la deal printre târşuri,
Şi brazii mă zgârie, răi şi uscaţi.
Pornim amândoi vânătoarea de capre,
Vânătoarea foametei în munţii Carpaţi.
Setea mă năruie. Fierbe pe piatră
Firul de apă prelins din cişmea.
Tâmpla apasă pe umăr. Păşesc ca pe-o altă
Planetă, imensă, străină şi grea.


Aşteptăm într-un loc unde încă mai sună,
Din strunele undelor line, izvoarele.
Când va scăpăta soarele, când va licări luna,
Aici vor veni în şirag să se-adape
Una câte una căprioarele.

Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să tac.
Ameţitoare apă, ce limpede te clatini!
Mă simt legat prin sete de vietatea care va muri
La ceas oprit de lege şi de datini.

Cu foşnet veştejit răsuflă valea.
Ce-ngrozitoare înserare pluteşte-n univers!
Pe zare curge sânge şi pieptul mi-i roşu, de parcă
Mâinile pline de sânge pe piept mi le-am şters.

Ca pe-un altar ard ferigi cu flăcări vineţii,
Şi stelele uimite clipiră printre ele.
Vai, cum aş vrea să nu mai vii, să nu mai vii,
Frumoasă jertfă a pădurii mele!

Ea s-arătă săltând şi se opri
Privind în jur c-un fel de teamă,
Şi nările-i subţiri înfiorară apa
Cu cercuri lunecoase de aramă.

Sticlea în ochii-i umezi ceva nelămurit,
Ştiam că va muri şi c-o s-o doară.
Mi se părea că retrăiesc un mit
Cu fata prefăcută-n căprioară.
De sus, lumina palidă, lunară,
Cernea pe blana-i caldă flori stinse de cireş.
Vai, cum doream ca pentru-ntâia oară
Bătaia puştii tatii să dea greş!

Dar văile vuiră. Căzută în genunchi,
Îşi ridicase capul, îl clătină spre stele,
Îl prăvăli apoi, stârnind pe apă
Fugare roiuri negre de mărgele.
O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri,
Şi viaţa căprioarei spre zările târzii
Zburase lin, cu ţipăt, ca păsările toamna
Când lasă cuiburi sure şi pustii.
Împleticit m-am dus şi i-am închis
Ochii umbroşi, trist străjuiţi de coarne,
Şi-am tresărit tăcut şi alb când tata
Mi-a şuierat cu bucurie: - Avem carne!

Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să beau.
Ameţitoare apă, ce-ntunecat te clatini!
Mă simt legat prin sete de vietatea care a murit
La ceas oprit de lege şi de datini...
Dar legea ni-i deşartă şi străină
Când viaţa-n noi cu greu se mai anină,
Iar datina şi mila sunt deşarte,
Când soru-mea-i flămândă, bolnavă şi pe moarte.
 
Labiş cu sora sa, MargaPe-o nară puşca tatii scoate fum.
Vai fără vânt aleargă frunzarele duium!
Înalţă tata foc înfricoşat.
Vai, cât de mult pădurea s-a schimbat!
Din ierburi prind în mâini fără să ştiu
Un clopoţel cu clinchet argintiu...
De pe frigare tata scoate-n unghii
Inima căprioarei şi rărunchii.

Ce-i inimă? Mi-i foame! Vreau să trăiesc, şi-aş vrea...
Tu, iartă-mă, fecioară - tu, căprioara mea!
Mi-i somn. Ce nalt îi focul! Şi codrul, ce adânc!
Plâng. Ce gândeşte tata? Mănânc şi plâng. Mănânc!

 
George Tomozei şi Nicolae Labiş


I O N   N I C O L E S C U

1943 - 2012L-am întâlnit ultima dată – nu bănuiam că va fi ultima – în vara anului 2005. Plecasem de la Casa Scriitorilor pe strada Nicolae Iorga, spre Piaţa Romană şi în faţa Muzeului Literaturii se instalase un miting de proteste obişnuite, mai numeros şi mai violent decât altele. Cineva m-a îndepărtat de mulţime pe trotuarul opus: - Darie, întoarce-te cu spatele ... ăştia filmează peste tot. Aşa, nu-i bine să ne vadă feţele...

Era el, poetul Ion Nicolescu, colegul de facultate şi de cantine studenţeşti, unde aşteptam suplimentul, ca toţi cei fără cartelă. Dincolo de întrebările şi răspunsurile tipice, dialogul nu a continuat. Elegant în gesturi, mai puţin în îmbrăcăminte, ne-am strâns mâinile şi ne-am văzut de drumurile noastre.

Mi-l amintesc de multe ori şi-mi amintesc crâmpeie de versurile sale, aparent slobode dar de o mare perfecţiune prozodică şi surprinzătoare prin „întorsura” gândului poetic. Aparte, muzicalitatea. Era născut pentru poezie, desăvârşit. Indiferent la partea materială a vieţii, înclinat unei boeme care s-a împuţinat, prelungindu-se prin Tudor George, Tudor Pâcă sau Leonid Dimov şi stingându-se, probabil definitiv, odată cu el. Îngheţat pe o bancă din Gara Buzăului, absolut singur.

Prietenul său, Viorel Frâncu, s-a ocupat de cărţile lui şi a reuşit, lucru rar, să le retipărească la Editura Rafet din Râmnicu Sărat.

De fapt cine este Ion Nicolescu? Se întreabă Viorel Frâncu şi transcrie datele de biografie, de unde le retranscriu acum, amintindu-mi-l.

Născut la 10 ian. 1943, în Buzău, Ion T. Nicolescu, a absolvit Liceul B. P. Hasdeu din localitate (1961) şi Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1962-1968), obţinând titlul de doctorand. Cu o stare a sănătăţii precară, este obligat să se pensioneze la vârsta de 25 de ani.

Debutează cu volumul Indulgenţe (1969), după care urmează Ironice (1970), Mioritiada (1973), Retorica (1975), Vox populi, Vox Dei. Stilistică (1979), Voi de colo, de la Biarritz - roman (1979), Scrisori de serviciu (1982), Odele pământului pârjolit de iubire (1986), Mioritiada (reeditare, 2010). A murit, în 17 făurar 2012, la Buzău.
.......................................... 
Madrid 15 iulie 2014 
 

Domnul de la Marea Neagrănoi nu tratăm teme - noi suntem trataţi

cu noaptea divină din munţii Carpaţi

cu cea mai nocturnă mare frumoaso

marea lui Publius Ovidius zis Naso

noi ştim să oftăm după soare-n catrene

avem tipărite-n timpane sirene

de sufletul stâncilor noastre pustii

iluzii de valuri albesc elegii

şi nici nu s-ar crede trăim din iluzii

le dăm ce-i al nostru omagii aluzii

luaţi-ne stele şi păsări de mare

în slava aripilor voastre uşoare

putem să şi râdem dar ce e de râs

în zbuciumul mării în munţii de vis

sub noi se sfârşeşte pământu-n ecou

tristeţea e ultimul nostru erou

în ea înnoptează un sfânt vinovat

pe care corăbii pustii îl străbat

la capătul celui mai strâmt continent

un domn stă de vorbă cu marea absentCântul XIXmiroase-a sarmale peste munţii Carpaţi

miroase de-ţi vine să mori

de-ţi vine aşa să te-ntinzi peste munţii Carpaţi

ca un aer nepieritor

şi-ţi mai vine să plângi peste munţii Carpaţi

până la ultima picătură

poate că munţii aceştia Carpaţi

sunt sufletul nostru la gură

Cântul XXVţara noastră-i ţara noastră

dulce pajişte albastră

aripă sculptată-n dor

de lumina ochilor

dacă-i dor nu-l stingi cu apă

dacă-i gând nu-l poţi străbate

noi suntem români

noi suntem români ca brazii

noi suntem români ca grâul

noi suntem români ca focul

noi suntem români

ţara noastră e a noastră

vârf de jale şi de dor

dulce arşiţă albastră

ca lumina ochilorCântul XXVI


ţara asta nu e schweitzer şi nici stână fără câini

dacă dai în ea cu noaptea la lumină ies români

ies luceferii de ziuă cu făclii de sânge sfânt

ca să nu le calce nimeni de cu seară pe pământ

fruntea noastră ară cerul ca un plug din lemn de fag

şi pe dealul veşniciei boii noştri ceru-l trag

noi suntem leagănul lumii noi sămânţa de poeţi

care nu-i de mântuială dacă vreţi dacă nu vreţi

trup avem suflet avem trup şi suflet noi suntem

nimeni să nu-şi taie capul să ne ţină la cherem

pare nimeni dar nu-i nimeni e ceva de pe capul lui

nici n-ai crede că sub haine e chiar pielea omului

şi sub piele o sub piele e istorie e lege

ochii văd inima cere nu ne putem înţelege

numai ţara ne mângâie numai leagănul de sânge

maica noastră România care râde care plângeCântul LXXIIm-am visat în redingotă

aveam cal şi-aveam calotă

şi un fluture de flotă

şi era o fluturare

de biserici bisectoare

sub stele imaginare

şi-am avut şi eu un dor

să beau sete din popor

să mă-nec uşor uşor

ca un fluture de flotă

bând un cal dintr-o calotă

de poet în redingotăE l e g i e


mă cunoaşteţi lume

ăla-s care scrie

ăla ce-ndulceşte

lemnul de sicrie

ăla ca deşteptul

şi ca arabescul

suflet de cămilă

ionnicolescu

fac negoţ cu moartea

ochii mei sunt hoţii

care fură fluturi

din neantul nopţii

ăla spânzuratul

teatrul de paiaţe

de-un simbol de paie

gata să s-agaţe

ăla cu iluzii

trist antropofag

sunt sătul de oameni

şi mă cam retrag

mi-am trăit mumia

şi cred că-i firesc

cu o crizantemă

să vă mulţumesc

am iubit odată

marea şi mareea

m-am ales cu sarea

şi cu de aceea

scriu aceste rânduri

şi vă las cu bine

nu ştiu ce-o să faceţi

însă fără mine

fără ca deşertul

şi ca arabescul

suflet de cămilă

ionnicolescu