miércoles, 20 de mayo de 2015

TEODOR PÂCĂ

Uniunea Scriitorilor. Istorie care ar trebui re-cumpărată

Scurtă despărţire

Vă las în valea acestei stinse plângeri,
Orice sfârşit vesteşte-un început,
Mă duc eu primul – sunt mai priceput,
Să pun din vreme şeile pe îngeri.

Zvântaşi cu zâmbet aripile plânse,
V-aştept la grajdurile de smarald,
Nu vă grăbiţi, de-abia-i amiaz şi-i cald,
iar eu v-aştept şi chingile sunt strânse.

Când veţi veni-n amurg sub înserare,
Vom călări frumoşi prin elizeu,
În cavalcadă, pân-la Dumnezeu,
Descălecând la tronu-i, la picioare.

Ne-om prosterna cu frunţile alese
Pe lespedea de nouri, luminată,
Cel mai frumos din noi va spune: „Tată,
ţi s-au întors feciorii cu mirese.

Pe unde ne-ai trimis a fost şi bine
Iar rău a fost pe drumul străbătut,
Dar tot ce-ai scris sã facem am fãcut

şi nu te-a dat nici unul de ruşine.
Acuma ne-am întors cu toţi-ne iată,
Ce altă slujbă ne aşteaptă, Tată?!”Pânda

Asemuit cu fiarele de pradă,
De câte ori am stat la pândă întinsă,
Cu degetul zgârcit pe arma încinsă
De fierbinţeala vie ce-o să cadă...

Mã furişam, o umbră printre umbre,
Iar tu veneai spre moarte să te dărui
Disimulând candori de pui-egretă.
Drept în cătare în crucea din lunetă

Vedeam peisajul prăvălit sub lună
Plutirea delicată cum se frânge
Imperiu candid umilit în sânge......................................................
Rãscrucea faptei o ţineam în mână
Dar eu lăsam în iarbă să se culce
Pe patul armei patima să tacă,
Înspãimântat de clipele ce pleacă
Mereu spre o altă pândă.
Cea mai dulce.

 
Pituţ, Lâncrănjan, Ţuţea, Pucă
Patriei

Îţi sărut mâna, Doamna mea frumoasă,
Genunchiu-mi cade-n cel mai nobil lut,
Pe care-l simt că sunt şi mi-l sărut
Ca pe o dulce sare luminoasă.

Sărutu-ţi mâna, Doamna mea deplină,
Sfinţitã mult de lacrimi şi sudori,
Ca să exişti, să dăinui, să nu mori,
Bătrânã, sfântă, insulă latină.

Sărut profund căuşul palmei tale
În care m-ai crescut frumos, de prunc,
Nu-i fir de praf din trupul tău s-arunc
În apa vremii, stând să ne prăvale.

Nu-i fir de praf pe care nu-l sărut
Din trupul tău pe care-l scurmă vântul;
Ca să te laud am numai cuvântul
Văzut, iubit, cuprins şi cunoscut.
Patriei mele

Era fantastic cerul, ca o perlă,
Cu ape de sidef şi uneori
Cu dulci colinde, ca atunci când mori
şi-n suflet, proastă, uguie o mierlã.

Era fantastic cerul ca acum,
Când amurgeşte peste-un vraf de ţarã,
Când mã uimeşte-adânc întâia oară,
Ca un fantastic început de drum.

Prea sunt copil al cerului fantast,
Prea peste tot mă simt la mine-acasă,
Prea am nevastă blândã şi frumoasă,
Să nu-i fiu credincios, să n-o adast.

Notă: Nu am găsit pe nici un drum un portret al lui Teodor Pâcă, nici al lui Florin Pucă.
Poemele de mai sus le reproduc mai mult din memorie, ajutat de memoria lui Gheorghe Istrati. Ion Lazu ar putea să mă ajute. Avem nevoie de o carte a timpului
nostru, dincolo de timpul tuturor. Fereastra mea rămâne deschisă.