viernes, 26 de junio de 2015

ANTOLOGIE PERSONALĂ
EXISTĂ NOPŢI 

III

Tăcerea ta nu a avut nicicând
            forma unei corăbii
nici arborii de-aici nu s-au visat
catarge aducând pe ele
            învinse orizonturi depărtate

nimeni n-a aşteptat aici
            decât stingerea vremii
în epiderma pietrelor rece
şi nimeni n-a venit purtând pe el
cămaşa fericirii dinainte

Si au venit mereu Umplute
până spre pragul iernilor au fost
            drumurile păsărilor lui
tot cu dureri încrucişate
iar prispa caselor cu bolovanii
            cuvintelor fără de lume

De-aceea-mi poţi tăcerea plăti c-un brad tăiat
dar nu ştiu bradul cum îl vei plăti
            pământul
unde l-ai pus să crească n-a dorit
nici pasul şi nici cerul să cunoască

Mai bine-ar fi cu umbra lui dar nu ştiu
de vei putea întreagă s-o desprinzi exactă
            din vârful rădăcinii
iar pădurea
va sângera rănită de foşnetul absent

Mult mai uşorar fi să fiu adus chiar eu
şi pus alături lângă bradul drept
lăsând să treacă noaptea
            şi norii peste frunte
sau şi mai simplu: doar o pânză albă
de zvonuri şi surâsuri rotunjind
sigiliu peste voce
            şi peste gestul mâinii

Căci n-ai avut să te cunoşti nu ţi s-a dat
Decât amurgul din cuvinte
            punţi fragile
de ceaţă sunătoare închisă în silabe
învăluind contururi şi adâncimi oprite
sau suprafeţe false
            în care ţi-a sădit
ca pe un steag culoarea vocii tale

Distanţa între ţărmuri mereu neliniştită
de vis şi aşteptare te amăgeşte lent
cu lungi tăceri ascete
            teologii sterile
medievale turnuri şi vânători nocturne
cu vâlvătăi grăbite să îngroape
întoarcerea spre tine sub jertfa împăcării

Ţărm nerostit pe care te întorci
când drumul se desparte-n două
            şi pasul şovăie-n răscruce
nepregătit s-aleagă amputat
şi umilit
pe-un orizont înfrânt să se semneze

Culoarea vocii însăşi atunci se vestejeşte
lumina cade pe statui altfel
            descoperind cuţite-n
nevederea rece
flămânde ghilotine camuflate
de-un timp propice în surâsul lor

Singurătăţi de calciu inocent albind
            pulverizate prin istorii
modifică trecuturi
            transportând
durerea patriei mai în adânc

(1973)
........................................................................
R. Darie Novăceanu -2015

jueves, 25 de junio de 2015

ANTOLOGIE PERSONALĂEXISTĂ NOPŢIII
O simplă clătinare noptatecă de vânt
prin arborii copilăriei
a fost de-ajuns să te întoarcă
            pe ţărmul nerostit
spre tine însuţi ca spre un muzeu
al repetatelor înfrângeri voluntare

Şi-acum tăceri uitate dinadins
îşi prăbuşesc frumoase turle
de catedrale singure
            dezvăluind cortegii
de-nfrângeri vechi lângă înfrângeri noi
fragmente de cuvinte şi resturi de-adevăr
trecute-n cântece streine
sau traficate în răscruci de lume
            pe necunoaştere şi teamă
sub iarba neştiută a cântecului ars

Ca nişte străji idei mumificate,
            şi gesturi de demult
veghează
intrarea patriei spre adevăr
            relicve
de ziduri ridicate-n grabă
şi palisade pururi verzi
            de sarmizegetuse

Umbre de părinţi
            stratificate ca o frunză
de ţipăt roşu înflorit sub spadă
vechi patrule
de vis adolescent ce se întorc
            din viitor îmbătrânite
steaguri
ale speranţei unui neam născut
numai din moarte şi-amintire
sub simpla clătinare noptatecă de vânt
            prin arborii copilăriei

Îndeajuns din toate câte sunt pe lume
            să te întoarcă iarăşi
pe ţărmul nerostit
spre tine însuţi căci tăcerea ta
            tăcerea ta uitată dinadins
nu poate fi decât această lungă
arheologie a singurătăţii
            neabătut sunându-şi preţul
ştiut demult
al clopotelor calde
din dulcea vale a sângelui din tine

Şi altceva ce ai fi vrut să aflu,
            decât relicve de cuvinte
cântece de leagăn
ale acestui neam carbonizate
fragmente de tăcere
            şi cenuşă
de sunete prin care-au fost trecut
puhoaie focul migrator

Numai pădurile-ntr-un timp potrivnic
            i-au dat cămin şi sanctuare
şi frunză pentru stins în cântec
durerea pasului spre ţărmuri

Imense cantităţi de lună veche
s-au scurs în idolii de lut
sub iarba cântecului neştiută
            silabele prinzând un smalţ
de care s-au tocit junghere
şi iatagane inutile

Nici o zidire-alcătuită-n piatră
plină de orgoliu
sau bântuită de incest şi crimă
n-ai fi putut să afli
            mult prea vaste
i-au fost şi moartea şi viiaţa
spre a-ncăpea sub bolţi încremenite

(1973)
Ilustraţie din volumul cu acelaşi titlu de Mihai Sânzianu
...............................................................................
R. Darie Novăceanu - 2015